Helsingin yliopisto / tietojenkäsittelytieteen osasto / © Arto Wikla 2020

Kukkopillit

Ohjelmistoprojektien johtaminen ja ryhmädynamiikka, 5 op, kevät 2020

Muutettu viimeksi 10.3.2020. Sivu luotu 2.1.2020.

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen syventävien opintojen valinnainen kurssi. Tavoitteena on oppia soveltamaan ryhmädynamiikan ja sosiaalipsykologian perustietoja ja -menetelmiä ohjelmistoprojektin johtamiseen, organisointiin, toiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä ryhmätyön ongelmien ratkaisemiseen. Erityiset organisaatiomallit ja suunnittelutekniikat saavat vähemmän painoa; niitä tarkastellaan lähinnä ryhmädynamiikan kannalta.

Kyseessä ei siis ole sosiaalipsykologian kurssi, mutta kurssilla analysoidaan konkreettisia ryhmätilanteita ryhmädynamiikan käsitteistön avulla. Päämääränä on oppia havaitsemaan ryhmän toiminnan dynamiikkaa ja muokkaamaan toimintaa haluttuun suuntaan. Kurssin nimeksi siis sopisi oikeastaan paremmin "Ryhmädynamiikka ja ohjelmistoprojektien johtaminen".

Kurssin suoritus muodostuu käytännön ryhmäharjoituksista, kirjallisista ryhmäkäyttäytymisen analyyseistä ja kirjallisesta kokeesta. Kurssin voi suorittaa vain aktiivisesti osallistuen, ei siis pelkästään kirjallisin töin tai/ja kokeella! Kurssin kirjallisissa töissä edellytetään kandidaatintutkielmassa vaadittua esitystyylin ja -tekniikan laatua!

Ajankohtaisia tiedotuksia:

Järjestelyt: aikatalu, luennot, harjoitukset, kirjoitelmat, koe, ...
Luentomateriaalia
Kirjalliset työt
Koevihjeitä, tuloksia, ...

Kurssikirjallisuutta:


Hit Counter by Digits
by WebCounter starting 2.1.2020