NODES research

NODES News

NODES Events

No events to display.

iCal feed
Syndicate content

Haetaan tutkimusavustajaa palvelukeskeisen kehittämisen menetelmiä koskevaan tutkimukseen

CINCO -tutkimusryhmä käynnistää kesän aikana tutkimusprojektin, jossa analysoidaan ja tutkitaan suuren organisaation käyttämän arkkitehtuurikehikon
soveltuvuutta palvelukeskeiseen kehittämiseen. Erityisiä painopistealueita tutkimuksessa ovat palvelukeskeinen mallintaminen sekä mallien tehokas hyödyntäminen palvelutuotanto- ja ylläpitoelinkaarissa. Projektissa tullaan analysoimaan organisaation arkkitehtuurikehikon nykytila suhteessa palvelukeskeisen kehittämisen vaateisiin. Tämän analyysin perusteella ehdotetaan parannuksia ja laajennoksia arkkitehtuurikehikkoon. Paranneltua
arkkitehtuurikehikkoa ja sen soveltuvuutta tullaan demonstroimaan soveltuvin välinein.

Tutkimusavustajan toimenkuvaan tässä projektissa kuulu taustakirjallisuuteen perehtymistä, asiakashaastattelujen suunnittelua ja toteutusta,
arkkitehtuurikehikon analysointia, sekä arkkitehtuurikehikon laajennosten dokumentointia ja demonstraatioiden toteutusta. Tutkimusavustaja työskentelee
läheisessä yhteistyössä tutkimusryhmän sekä asiakasorganisaation edustajien kanssa. Projektityön aikana tutkimusavustaja tulee aloittamaan pro gradu
-tutkielman projektin tavoitteisiin soveltuvasta aiheesta; opinnäytetyön tarkempi sisältö ja fokus voidaan valita tutkimusavustajan intresseihin ja
taustatietämykseen sopiviksi.

Tutkimusavustaja saa projektista hyvin ajankohtaisen ja relevantin tutkielma-aiheen sekä mielekkään työskentely-ympäristön. Tutkimusavustaja saa opinnäytetyöhönsä läheistä ohjausta projektin jäseniltä. Läheinen yhteistyö kaupallisen toimijan kanssa projektissa tuottaa opinnäytetyöhön konkretiaa sekä
mahdollisuuden validoida tutkimustuloksia.

Palkkaamme projektiin tutkimusavustajan täysi- tai osa-aikaisesti. Tutkimusavustajan työskentely voi alkaa välittömästi. Palkkaus
sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän vaatimustasolle 1. Haku tapahtuu lähettämällä CV, opintorekisteriote sekä vapaamuotoinen kuvaus hakijan
taustasta, intresseistä sekä mahdollisesta tutkielma-aiheesta sähköpostitse osoitteeseen:

Toni.Ruokolainen@cs.Helsinki.FI

Hakuaika: 17.5. - 10.6.2011

Lisätietoja antavat

Toni Ruokolainen (CINCO -tutkimusryhmän jäsen)
Toni.Ruokolainen@cs.Helsinki.FI

Lea Kutvonen (vastuullinen tutkija, CINCO tutkimusryhmän johtaja)
Lea.Kutvonen@cs.Helsinki.FI

17.05.2011 - 12:59 Toni H Ruokolainen
17.05.2011 - 12:59 Toni H Ruokolainen
17.05.2011 - 12:59 Ruokolainen