1 JOHDANTO
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
4 KENTTIEN KUVAUKSET
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


Liite 1 - Kenttien koodit

KENTÄN NIMI KENTÄN KUVAUS id
PVM tapaamis/rengastus päivä 100
RENGAS_SARJA tavatun/kiinnitetyn renkaan sarja 101
RENGASTAJA_NRO rengastajan numero 102
LAJI laji + alalaji (6+1 merkkiä) 103
SUKUPUOLI sukupuoli 104
SP_PERUSTE sukupuolen määritysperuste 105
IKA ikä 106
IKA_PERUSTE iän määritysperuste 107
KUNTO kunto 108
TILA tila 109
PYYNTITAPA pyyntitapa 110
POIKUEEN_NRO poikuenumero 111
TARKKUUS tietojen tarkkuus 112
SIIVEN_MITMEN siiven mittausmenetelmä 113
SIIVEN_PITUUS siiven pituus (mm) 114
KOLM_KASIS_PIT kolmannen käsisulan pituus (mm) 115
PAINO paino (g) 116
RASVA_5 rasvan määrä 6-portainen (0..5) 117
RASVA_8 rasvan määrä 9-portainen (0..8) 118
KELLO kellonaika (0..23) 119
RENG_TAPA rengastustapa (jalka tms...) 120
SULKASATO sulkasato 121
KUNTA kuntatunnus 122
POHJ leveyskoordinaatti (pohjoinen) 123
ITA pituuskoordinaatti (itäinen) 124
NIMETTY_PAIKKA nimetyn paikan tunnus 125
LISATIEDOT lisätiedot 126
TARKKA_PAIKKA paikan sanallinen selitys 127
KOMMENTTI_1 kommentti edellisiin 128
TUNNUS värirenkaan tunnus 129
POHJAN_VARI värirenkaan pohjan väri 130
POHJAN_SAVY värirenkaan pohjan värisävy 131
TUNNUS_VARI värirenkaan tunnuksen väri 132
TUNNUS_ASENTO värirenkaan tunnuksen asento 133
YLOSALAISIN onko värirengas ylösalaisin 134
KIINNITYSKOHTA värirenkaan kiinnityskohta 135
KIINNITYSPUOLI värirenkaan kiinnityspuoli 136
KIINN_PVM väritunnisteen kiinnityspäivä 137
METALLIR_VARI metallirenkaan väri 138
KOMMENTTI_2 kommentti värirenkaisiin 139
TALLETUS_PVM talletuspäivämäärä 140
LAHETYS_PVM toimistoonlähetyspäivämäärä 141
PVM_VUOSI kentän PVM vuosiluku 142
PVM_KK kentän PVM kuukausi 143
PVM_PAIVA kentän PVM päivä 144
MISTA rengasvälin alku 200
MIHIN rengasvälin loppu 201
POIKASTEN_LKM poikasten lukumäärä 202
POIKASTEN_IKA poikasten ikä 203
POIK_IAN_TARK poikasten iän määrityksen tarkkuus 204
RENGAS_NRO tavatun tai pois vaihdetun renkaan numero 300
VARI_TARKK värirenkaan värien tarkkuus 302
RIIPP_LUVUT värirenkaan lukukertojen määrä 303
POISTO_PVM värirenkaan poistopäivä 304
POIS_VAIHD_TUNN pois vaihdetun värirenkaan tunnus 305
VARMISTUS renkaan varmistus 306
UUSI_SARJA vaihdetun uuden renkaan sarja 307
UUSI_NRO vaihdetun uuden renkaan numero 308
VARI_TILA värirenkaan tila 309
HAUTOMALAIKKU hautomalaikku 9100
LIHASKUNTO lihaskunto 9101
KESK_PS keskimm. pyrstösulan pituus (mm) 9102
UL_VAS uloimman (vasen) pyrstösulan pituus (mm) 9103
UL_OIK uloimman (oikea) pyrstösulan pituus (mm) 9104
LOVI pyrstön loven syvyys (mm) 9105
RUUMIS_SSATO ruumiinhöyhenten sulkasato 9106
KASI_10 10. sisimmän käsisulan sulkasato 9107
KASI_9 9. sisimmän käsisulan sulkasato 9108
KASI_8 8. sisimmän käsisulan sulkasato 9109
KOMMENTTI kommentti projektiin 9110
MINUUTTI kellonaika minuutit (0-5) 9200
RASVA_HANKALUU rasva hankaluun kuopan alueella 9201
RASVA_MAHA rasva mahan alueella 9202
LIHASKUNTO lihaskunto 9203
LIHASKUNTO_TARKKUUS lihaskunnon ilmoitustarkkuus (1-4) 9204
SIIPI siiven pituus ruokintavakio-projektissa 9205
SIIPI_TARKKUUS siiven pituuden mittaustarkkuus (1-3) 9206
SIIPISULKA mitattavan (pisimmän) siipisulan status (1-3) 9207
BI ruumiinhöyhenten vaihtumisen intensiteetti (0-2) 9208
BP ruumiinhöyhenten vaihtumisen vaihe (J,U,M,N) 9209
ALULA_VASEN vasemman siiven alulan höyhenten vaihtumisen vaihe (0-4) 9210
ALULA_OIKEA oikean siiven alulan höyhenten vaihtumisen vaihe (0-4) 9211
CARP_VASEN vasemman siiven karpaalihöyhenen vaihtuminen (0,1) 9212
CARP_OIKEA oikean siiven karpaalihöyhenen vaihtuminen (0,1) 9213
IPH_VASEN vasemman siiven vaihtuneiden isojen peitehöyhenten lukumäärä (0-10) 9214
IPH_OIKEA oikean siiven vaihtuneiden isojen peitehöyhenten lukumäärä (0-10) 9215
TERT_VASEN vasemman siiven vaihtuneiden tertiaalihöyhenten lukumäärä (0-5) 9216
TERT_OIKEA oikean siiven vaihtuneiden tertiaalihöyhenten lukumäärä (0-5) 9217
PYRSTO_VASEN pyrstön vasemman puolen vaihtuneiden sulkien lukumäärä (0-6) 9218
PYRSTO_OIKEA oikean vasemman puolen vaihtuneiden sulkien lukumäärä (0-6) 9219
SPSS siipi- ja pyrstösulkien sulkasato (0,1) 9220
MUNIVA muniva (0,1) 9221
KOMMENTTI kommentteja projektiin 9222