1 JOHDANTO
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
4 KENTTIEN KUVAUKSET
4.1 RENGASTUSLOMAKE
4.2 KONTROLLILOMAKE
4.3 VÄRIKENTÄT
4.4 HIRRUS-KENTÄT
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


4 Kenttien kuvaukset

4.1 Rengastuslomake

1.  Rengassarja (sarja)
Rengassarja valitaan alasvetovalikosta lomakkeen ylälaidasta.

2.  Rengastaja (rengastaja)
Rengastajanumero valitaan alasvetovalikosta ruudun ylälaidasta. Huom! Myös lintuasemilla merkitään todellinen rengastajan numero, eikä aseman numeroa.

3.  Mistä (mistä)
Renkaan numero, tai rengasvälin alku.

4.  Mihin (mihin)
Rengasvälin loppu. Jos useammassa peräkkäisessä rengastuksessa kaikki tiedot ovat täsmälleen samat, nämä rengastukset voidaan ilmoittaa yhdellä rivillä. Yleensä rengastetuista linnuista tulisi ilmoittaa yksilöllisiä tietoja (esim. siiven pituus), jolloin rengastukset ilmoitetaan omilla riveillään.

5.  Laji (laji)
Laji merkitään rengastajille jaetun luettelon mukaan kuusikirjaimisella koodilla. Jos rengastetun lajin koodi puuttuu koodiluettelosta, jätetään tyhjäksi ja selostetaan asia kommenttikentässä. Jos rengas on varmasti käytetty, mutta lajia ei syystä tai toisesta tiedetä, merkitään kenttään koodi XXXXXX ja selostetaan asia kommenttikentässä. Alalaji kirjoitetaan lajin koodin perään. Seuraavat värimuodot ilmoitetaan alalajin tapaan lajin perään kirjoitettuna:

käki H = harmaa P = punainen
lehtopöllö H = harmaa P = punainen

6.  Sukupuoli (sex)
Merkitään kirjainkoodilla seuraavasti:

tyhjä = sukupuolta ei ole määritelty
K = koiras
N = naaras
P = naaraspukuinen
I = interseksi (sekä koiraan että naaraan tuntomerkkejä, erittäin harvinainen)
L = koiras? ("luultavasti koiras")
O = naaras? ("otaksuttavasti naaras")

7.  Sukupuolen määritysperuste (per)
Merkitään kirjainkoodilla seuraavasti (varmin, jos useita perusteita):

V = höyhenpuvun väri
K = linnun koko
H = hautomalaikku
N = nokan, silmien tai jalkojen väri
P = peräaukko
L = laulu tai muu käyttäytymispiirre
M = muu peruste (selostetaan kommenttikentässä)

8.  Ikä (ikä)
Merkitään kahdella merkillä (kirjaimella tai numerolla) seuraavasti:

PP = pesäpoikanen
PM = "maastopoikanen" (lähtenyt pesästä, mutta vielälentokyvytön ja/tai emojen hoidossa)
P0-P9 = vesilinnun poikasten suhteellinen ikäluokitus
FL = täysikasvuinen lintu, ikä muutoin tuntematon (kts. alahuomautus)
1 = samana kalenterivuonna syntynyt täysikasvuinen lintu
+1 = täysikasvuinen, ennen kuluvaa kalenterivuotta syntynyt lintu, syntymävuosi muutoin tuntematon
2 = edellisenä kalenterivuonna syntynyt täysikasvuinen lintu
+2 = ennen edellistä kalenterivuotta syntynyt lintu, syntymävuosimuutoin tuntematon

3, +3, 4, +4 jne. vastaavalla tavalla
Huom! Keväällä ja kesällä ennen pesimäaikaa ja sen kuluessa täysikasvuisista linnuista ei voida käyttää merkintää FL. Ovathan ne tuolloin ainakin edellisenä kalenterivuonna (= +1) syntyneitä.

9.  Iän määritysperuste (per)
Merkitään kirjainkoodilla seuraavasti (varmin, jos useita perusteita):

V = höyhenpuvun väri
L = kallon luutumisaste
N = nokan, silmien tai jalkojen väri
S = sulkasato siipisulissa
K = höyhenpuvun kulumisaste
P = pyrstösulkien muoto
M = jokin muu peruste (selostetaan kommenttikentässä)

10.  Rengastuspäivämäärä (pvm)
Merkitään pp.kk.vvvv, pp.kk.vv, ppkkvvvv tai ppkkvv (esim. 12.1.1999 tai 120199).

11.  Kellonaika (klo)
Muuttoaikana pyydystetyn aikuisen linnun rengastushetki täysinä tunteina (pyöristystä ei tehdä, esim. 13.45 = 13). Kesäajan ollessa käytössä tunnit merkitään kesäajan mukaan.

12.  Nimetty paikka (paikka)
Oman paikan lyhenne. Paikan perusteella ohjelma täyttää kunnan, koordinaatit ja pyyntitavan.

13.  Kunta (kunta)
Merkitään erillisen luettelon mukaisella kirjainkoodilla. Jos rengastus on tehty jollakin seuraavista lintuasemista, merkitään kuntakoodin asemesta oheinen lintuasemakoodi:

Aspskärin lintuasema ASPI
Hangon lintuasema HALIAS
Höytiäisen lintuasema HÖYLAS
Jurmon lintuasema JURMO
Kangasalan lintuasema KANLAS
Kilpisjärven biologinen asema KILPIS
Lammin biologinen asema LABIOL
Lågskärin lintuasema LÅGSI
Rauvolan lintuasema RAUOLA
Rönnskärin lintuasema RÖNSKI
Signildskärin lintuasema SIGNI
Säpin lintuasema SÄPPI
Tankarin lintuasema TANKAR
Tauvon lintuasema TAUVO
Valassaarten lintuasema VALS
Värriön tutkimusasema VÄRRIÖ

14.  Leveyskoordinaatti (lev)
Suositellaan käytettäväksi yhtenäiskoordinaatteja, ellei astekoordinaattien käytöstä ole erikseen sovittu.
Yhteinäiskoordinaatteina 100m x 100m ruutua käyttäen. Tällöin ilmoitetaan ao. ruudun vasemman alanurkan leveyskoordinaatti viidellä ja pituuskoordinaatti neljällä numerolla. Huom! Joissakin kartoissa on painettuna pituuskoordinaatteihin Suomen tunnus 3 ennen varsinaista koordinaattia. Tätä kolmosta ei saa ilmoittaa.
Astekoordinaatteina pyöristetään lähimpään minuuttiin, jolloin sekä leveys- että pituuskoordinaatti ilmaistaan neljällä numerolla.

15.  Pituuskoordinaatti (pit)
Katso edellinen kohta.

16.  Tarkka paikka (tarkka paikka)
Kylän, saaren, järven, talon tms. nimi. Suositellaan käytettäväksi karttasanaa.

17.  Rengastustapa (ta)
Merkitään kirjainkoodilla seuraavasti:

tyhjä = vain metallirengas normaaliin tapaan nilkassa (tai siipimerkkisiivessä)
Y = vain metallirengas, mutta "nilkan" yläpuolella
R = rengas kiinnitetty räpylään
S = metallirenkaan lisäksi normaali metallinen siipimerkki
V = metallirenkaan lisäksi värirengas/värirenkaita nilkassa
K = metallirenkaan lisäksi muovinen värillinen kaularengas
L = metallirenkaan lisäksi värillinen muoviliuska siivessä
M = metallirenkaan lisäksi jokin muu värillinen tunnistusmerkki
A = V + K
B = V + L
C = ei käytössä toistaiseksi (koodi on varalla)

18.  Linnun kunto rengastettaessa (ku)
Merkitään kirjainkoodilla seuraavasti:

tyhjä = terve, luonnonvarainen lintu, vapautettu heti (alle 24tunnin kuluttua) rengastuspaikalle
R = ennen rengastusta terve lintu, vahingoittunut rengastettaessa (esim.kastunut, pyrstösulat irronneet tms.), vapautettu kuitenkin heti rengastuspaikalle (jos hoidettu ja/tai siirretty = V, S tai A)
H = jo ennen rengastusta huonokuntoinen lintu, vapautettu heti rengastuksenjälkeen rengastuspaikalle (jos hoidettu ja/tai siirretty = V, S taiA)
K = erikoiskäsittelyyn joutunut koelintu, vapautettu heti rengastuspaikalla(jos pidetty vangittuna ja/tai siirretty = V, S tai A)
V = pidetty vangittuna yli 24 tuntia (rengastuspäiväksi merkitäänvapautuspäivä)
S = siirretty yli 10km pyyntipaikalta (rengastuspaikan koordinaateiksimerkitään vapautuspaikan koordinaatit)
E = pidetty poikasesta asti elättinä (rengastuspäivämääräja -koordinaatit kuten tapauksissa V ja S)
D = rengastettu pesäpoikasena, löydetty ennen lomakkeidenpalauttamista pesästä kuolleena (="delannut")
A = V + S
M = tiedossa jokin muu tekijä, joka ilmeisesti tulee vaikuttamaanlinnun löytymistodennäköisyyteen

Huom! Kaikissa erikoistapauksissa (R, H, K, V, S, E, A, M) rengastajan on annettava tarkka selvitys tapahtumasta kommenttikentässä.

19.  Täysikasvuisen linnun tila rengastettaessa (tila)
Merkitään kirjainkoodilla seuraavasti:

tyhjä = ei tiedossa tai ei tiedoteta
P = pesivä
Y = yöpymisparvesta
K = koloniassa (ei välttämättä pesivä)
S = sulkasatoparvessa (ei välttämättä itse sulkasadossa)
E = ei pesivä, mutta ilmeisesti kuitenkin paikallinen
T = ilmeisestikin talvehtiva
O = ohikulkumatkalla (ei alueella pesivä eikä talvehtiva, sisältää mm. muuttajat ja vaeltajat)
M = avomerellä, saatu laivalta tms.

20.  Pyyntitapa (pyta)
Merkitään täysikasvuisen linnun pyyntitapa koodeilla:

tyhjä = rengastettu poikasena
P = pesältä pyydystetty emolintu (pyyntivälineestä riippumatta)
V = verkkorengastus
W = verkkorengastus, saatu "vakioverkosta"
L = verkkorengastus, saatu "lisäverkosta"
S = otettu kiinni jollakin syöttipyydyksellä (esim. haukkahäkki, siemenpyydys, varishäkki)
K = otettu kiinni lintukatiskalla tai vastaavalla
F = pyydystetty Helgoland-fällalla tai vastaavalla
H = otettu käsin (="handulla") kiinni (ei edelliset, eikä poikasrengastukset)
I = ilman varsinaista pyyntitarkoitusta rengastettavaksi joutunut (jäänytloukkuun, törmännyt ikkunaan tai autoon jne.)
Y = yöpymästä (ei edelliset)
A = SSP-rengastus alueella, jolla ei ole muuta pyyntiä (ks. SSP-ohje) tai TSP-rengastus
B = SSP-rengastus alueella, jolla on muutakin pyyntiä (ks. SSP-ohje)
C = ei käytössä toistaiseksi (koodi on varalla)
M = jokin muu (selvitys kommenttikentässä)

21.  Elävien poikasten lukumäärä rengastettaessa (plkm)
Mikäli poikueeseen kuuluvien elävien poikasten lukumäärä tiedetään tarkasti, se merkitään tähän kenttään. Lukuun lasketaan siis kaikki ko. hetkellä elossa olevat poikaset, myös syystä tai toisesta rengastamatta jääneet. Lukumäärä ilmoitetaan vain ensimmäiseksi rengastetulle poikaselle.

22.  Poikueen numero (poi#)
Jokainen rengastaja merkitsee vuosittain ja lajeittain jokaiselle rengastamalleen poikueelle järjestysnumeron 1:stä alkaen. Poikuenumero annetaan poikueen kaikille poikasille ja pesältä pyydystetyille aikuisille linnuille. Jos poikueen määrittely ei ole mahdollista (esim. lokkikoloniossa), jätetään numero merkitsemättä.

23.  Poikasen ikä (pikä)
Poikasen ikä vuorokausina rengastushetkellä. Jos ilmoittaa iän, iän määrityksen tarkkuus on myös ilmoitettava.

24.  Poikasen iän tarkkuus (pit)
Merkitään seuraavilla koodeilla:

T = poikasen ikä tiedetään aivan tarkasti
Y = poikasen ikä ilmoitettu luku +/- yksi vuorokausi
N = poikasen ikä ilmoitettu luku +/- neljä vuorokautta
S = poikasen ikä ilmoitettu luku +/- seitsemän vuorokautta

25.  Siiven pituus (siipi)
Siiven pituus annetaan millimetreinä korkeintaan kolmella numerolla.

26.  Siiven pituuden mittausmenetelmä (smm)
Merkitään seuraavalla koodilla:

tyhjä = siipi mitattu ns. maksimimenetelmällä
S = siipi mitattu ns. minimimenetelmällä

27.  Kolmannen käsisulan pituus (3.käs)
Kolmannen käsisulan pituus ilmoitetaan millimetrin kymmenesosina. Millimetrin kymmenesosat erotetaan desimaalipilkulla.

28.  Paino (paino)
Paino annetaan kymmenesosagrammoina. Gramman kymmenesosat erotetaan desimaalipilkulla.

29.  6-portainen rasvaindeksi (r_5)
Suositellaan käytettäväksi 9-portaista rasvaindeksiä. Täysikasvuisen linnun ihonalaisen rasvan määrä. Katso myös erillistä ohjetta.

0 = Vatsanseudussa ei näkyvää rasvaa tai korkeintaanvähäisiä merkkejä. Kurkussa osa ilmapussia näkyvissä, ei rasvan peittämä.
1 = Vatsanseudussa ei näkyvää rasvaa tai korkeintaanvähäisiä merkkejä. Hankaluun kuopan keskusta rasvanpeitossa. Ilmapussi ei näy.
2 = Vatsanseudussa rasvajuovia, suoli suurimmaksi osaksi näkyvissä.
3 = Vatsassa (lähes) yhtenäinen rasvapeite, suoli ei näy, maksa näkyvissä suurimmaksi osaksi.
4 = Vatsa kokonaan rasvan peitossa. Maksasta voi näkyä kapeaviiru, mutta sen rintalastan puoleisessa reunassakin on rasvaa. Rasva ei ulotu yli hankaluun kuopan reunojen.
5 = Vatsa kokonaan rasvan peitossa. Maksasta voi näkyä kapeaviiru, mutta sen rintalastan puoleisessa reunassakin on rasvaa. Rasva ulottuuyli hankaluun kuopan reunojen.

30.  9-portainen rasvaindeksi (r_8)
Täysikasvuisen linnun ihonalaisen rasvan määrä. Katso myös erillistä ohjetta.

0 = Hankaluun kuopassa ei rasvaa. Vatsanseudussa ei rasvaa.
1 = Hankaluun kuopan pohjalla pieniä rasvaviiruja tai -kolmioita.Vatsanseudussa heikkoja rasvalaikkuja tai -juovia.
2 = Hankaluun kuopan pohja lähes täynnä rasvaa, kovera.Vatsanseudussa tasainen rasvatäyte, ainakin yksi suolen mutka näkyvissä.
3 = Hankaluun kuopan pohja täysin rasvan peitossa, kuitenkin yhäkovera. Vatsanseudussa suolen mutkien välit rasvan peitossa.
4 = Hankaluun kuoppa rasvan peitossa, pinta tasainen. Vatsanseudunrasvatäyte pullistunut (2-4 mm), maksa joskus yhä näkyvissä.
5 = Hankaluun kuoppa täynnä rasvaa, joka alkaa levitärintalihaksen päälle. Vatsanseudun rasvatäyte vahvasti pullistunut, ei sisäelimiä näkyvissä.
6 = Hankaluun kuopan rasvapeite peittää myös rintalihaksenusean millimetrin alueelta. Vatsanseudun rasva peittää rintalihaksenusean millimetrin alueelta.
7 = Vatsapuolen rasvapeite peittää 3/4 rintalihaksesta.
8 = Vatsapuoli kokonaan rasvan peitossa, rintalihasta ei näkyvissä.

31.  Sulkasato (ss)
Merkitään kirjainkoodilla seuraavasti:

S = sulkiva (siipisulat vaihtumassa)

32.  Tietojen tarkkuus ja tuhotut/hävinneet renkaat (ta)
Merkitään seuraavilla koodeilla:

tyhjä = kaikki tiedot tarkkoja
E = jokin ilmoitetuista tiedoista on epävarma esim. muistiinpanojenhäviämisen takia
T = kyseinen rengas on jätetty käyttämättäja tuhottu
H = kyseinen rengas on hävinnyt

33.  Lisätiedot (lt)
Voidaan merkitä kirjainkoodeilla seuraavasti:

P = pesäkortti täytetty
B = biometriikkalomake täytetty
S = sulkasatokortti täytetty
A = B + S

34.  Kommentti (kommentti)
Rengastukseen liittyviä kommentteja.

4.2 Kontrollilomake

1.  Rengastaja (rengastaja)
Katso edellinen luku, kohta 2.

2.  Renkaan numeron varmistus (varm)

tyhjä = rengasta ei ole palautettu
T = rengas on palautettu ja tallennettuna rengastustoimistossa
V = valokuvasta luettu rengas

3.  Kontrolloidun renkaan sarja (sarja)
Merkitään yhdellä tai kahdella kirjaimella.

4.  Kontrolloidun renkaan numero (rengas#)
Merkitään linnulla kontrolloitaessa olleen renkaan numero täydellisenä.

5.  Uuden renkaan sarja (v_sa)
Jos kontrolloitu rengas joudutaan vaihtamaan uuteen, merkitään tähän kenttään uuden renkaan sarja.

6.  Uuden renkaat numero (vaihd#)
Jos kontrolloitu rengas joudutaan vaihtamaan uuteen, merkitään tähän kenttään uuden renkaan numero täydellisenä.

7. - 9.
Katso edellinen luku, kohdat 5..7.

10. Ikä (ikä)
Katso edellinen luku, kohta 8. Kontrolleissa renkaan tietoja ei saa käyttää ikämääritykseen.

11. - 19.
Katso edellinen luku, kohdat 9..17.

20.  Linnun kunto kontrolloitaessa (ku)
Katso edellinen luku, kohta 18. Poikkeuksena:

D = lintu kuollut pyydystettäessä (="delannut")

21.  Tila (tila)
Katso edellinen luku, kohta 19.

22.  Pyyntitapa (pyta)
Katso edellinen luku, kohta 20. Lisäksi seuraavat:

T = väritunniste luettu pyydystämättä lintua
R = metallirengas luettu pyydystämättä lintua

23.  Poikueen numero (poi#)
Pesältä kontrolloidulle emolinnulle voidaan tässä antaa sama "poikuenumero" kuin ko. pesän poikueelle. Jos sama emo kontrolloidaan samana vuonna useammalta pesältä, annetaan kullakin kontrollikerralla ko. poikueen poikuenumero. Sama emo voidaan siis näin yhden vuoden aikana kytkeä useampaan poikueeseen.

24. - 32.
Katso edellinen luku, kohdat 25..33.

33.  Kommentti (kommentti)
Kontrolliin liittyviä kommentteja

4.3 Värikentät

1.  Kiinnitetyn tai havaitun värirenkaan tunnus (väritunn)
Sen värirenkaan tunnus, joka linnulla on havaintotilanteen jälkeen.

2.  Värirenkaan tila (tila)

tyhjä = ei muutoksia
K = värirengas kiinnitetty
P = värirengas poistettu
V = värirengas vaihdettu

3.  Tunnuksen väri (tunväri)
Merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = väri puuttuu
VA = valkoinen
KE = keltainen
SI = sininen
PU = punainen
MU = musta
VI = vihreä
LI = violetti (lila)
OR = oranssi
AL = alumiini
VAAL = valkoinen ylhäällä, alumiini alhaalla
VAKE = valkoinen ylhäällä, keltainen alhaalla
VALI
VAMU
VAOR
VAPU
VASI
VAVI
KE... = keltainen ylhäällä, ...
SI... = sininen ylhäällä, ...
PU...
MU...
VI...
LI...
OR...
AL...

4.  Pohjan väri (p.väri)
Katso edellinen kohta.

5.  Pohjan värin sävy (ps)
Merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = puuttuu
T = tumma
K = keski
V = vaalea

6.  Värien tarkkuus (väri)
Merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = pohjan ja tunnuksen värit varmat
P = pohjan väri epävarma
S = pohjan sävy epävarma
K = P + S (pohjan väri ja sävy epävarmat)
T = tunnuksen väri epävarma
U = P + T (pohjan ja tunnuksen värit epävarmat)

7.  Riippumattomat lukukerrat (rl)
Riippumattomien lukukertojen määrä samalla paikalla saman päivän aikana. Merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = puuttuu
1 = luettu yhden kerran
2 = luettu kaksi kertaa
3 = luettu kolme kertaa
4 = luettu neljä kertaa
5 = luettu viisi kertaa
6 = luettu kuusi kertaa
7 = luettu seitsemän kertaa
8 = luettu kahdeksan kertaa
9 = luettu vähintään yhdeksän kertaa

8.  Tunnuksen asento (as)
Merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = puuttuu
PE = pystyssä, merkit peräkkäin ("yhdellä rivillä")
PP = pystyssä, merkit päällekkäin ("jokainen merkkiomalla rivillään")
V1 = vaakasuorassa yhdellä (1) rivillä, luetaan rengastakiertäen kuten metallirengasta
V2 = vaakasuorassa kahdella (2) rivillä, luetaan rengasta kiertäenkuten metallirengasta

9.  Ylösalaisin (ya)
Merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = puuttuu
O = oikeinpäin (tunnuksen asennon oltava PP, V1, V2)
V = väärinpäin (tunnuksen asennon oltava PP, V1, V2)
Y = luetaan ylhäältä alas (tunnuksen asennon oltava PE)
A = luetaan alhaalta ylös (tunnuksen asennon oltava PE)

10.  Kiinnityskohta (ko)
Merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = puuttuu
A = nilkassa, nilkan alapuolella
Y = nilkassa, nilkan yläpuolella
K = kaulassa
S = siipimerkki

11.  Kiinnityspuoli (pu)
Merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = puuttuu
O = oikea
V = vasen

12.  Pois vaihdetun värirenkaan tunnus (pois vaihd.)

13.  Metallirenkaan väri (metväri)
Katso kohta 3 (tunnuksen väri). Mm. merikotkalla on myös värillisiä nimirenkaita. Nimirengas voi olla värillinen vain, jos linnulla on myös tunnuksellinen värirengas.

14.  Kommentti (kommentti)
Värirenkaaseen liittyviä kommentteja.

4.4 HIRRUS-kentät

1.  Hautomalaikku (hl)
Hautomalaikkua ei ilmoiteta pesä- ja maastopoikaselta, eikä samana kalenterivuonna syntyneeltä täysikasvuiselta linnulta. Hautomalaikku merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = ei tiedossa
0 = ei lainkaan hautomalaikkua
1 = epäselvä hautomalaikku
2 = selvä hautomalaikku

2.  Lihaskunto (lk)
Lihaskunto merkitään koodeilla seuraavasti:

0 = Rintalasta on terävä. Lihakset ovat kuopalla.
1 = Rintalasta on helposti löydettävissä, mutta ei terävä.Lihakset eivät ole kuopalla, mutta eivät myöskäänpyöristyneet.
2 = Rintalasta on yhä erotettavissa. Lihakset ovat hieman pyöristyneet.
3 = Rintalasta on vaikea löytää pyöristyneidenlihasten vuoksi.

3.  Ruumiinhöyhenten sulkasato (rss)
Ruumiinhöyhenten sulkasato merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = ei tiedossa
0 = ei kasvavia ruumiinhöyheniä
1 = joitakin (<20) kasvavia ruumiinhöyheniä
2 = paljon (>20) kasvavia ruumiinhöyheniä

4.  10. käsisulan pituus, sulkasatotietoa (10.)
10. (sisimmän) käsisulan pituus merkitään koodeilla seuraavasti:

tyhjä = ei tiedossa
0 = vanha
1 = puuttuu tai tuppi
2 = 1/3 -mittainen
3 = 1/3-2/3 -mittainen
4 = >2/3 -mittainen, mutta ei täysimittainen
5 = uusi, täysimittainen

5.  9. käsisulan pituus, sulkasatotietoa (9.)
Katso edellinen kohta.

6.  8. käsisulan pituus, sulkasatotietoa (8.)
Katso edellinen kohta.

7.  Loven syvyys (lovi)
Pyrstön loven syvyys millin kymmenesosina. Millin kymmenesosat erotetaan desimaalipilkulla. Loven syvyyttä ei ilmoiteta pesä- ja maastopoikaselta, eikä samana kalenterivuonna syntyneeltä täysikasvuiselta linnulta. Loven syvyyttä ei mitata myöskään vahingoittuneista sulista. Sallittu arvoväli on 30,0-136,0 mm.

8.  Keskimmäisen pyrstösulan pituus (kpys)
Keskimmäisen pyrstösulan (pidempi) pituus millin kymmenesosina. Millin kymmenesosat erotetaan desimaalipilkulla. Vahingoittuneita sulkia ei mitata. Sallittu arvoväli on 40,0-50,0 mm.

9.  Uloimman vasemman pyrstösulan pituus (uvpys)
Uloimman vasemman pyrstösulan pituus millin kymmenesosina. Millin kymmenesosat erotetaan desimaalipilkulla. Mittaa ei ilmoiteta pesä- ja maastopoikaselta, eikä samana kalenterivuonna syntyneeltä täysikasvuiselta linnulta. Vahingoittuneita sulkia ei mitata. Sallittu arvoväli on 70,0-140,0 mm.

10.  Uloimman oikean pyrstösulan pituus (uopys)
Katso edellinen kohta.

11.  Kommentti (kommentti)
Hirrus-projektiin liittyviä kommentteja.