1 JOHDANTO
1.1 OHJELMAN KÄYTTÖTARKOITUS
1.2 OLETETTU KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KÄYTTÖTAPA
1.3 KÄYTTÖYMPÄRISTÖ
1.4 OHJEESSA KÄYTETYT LYHENTEET
2 KÄYTTÖÖNOTTO
3 KÄYTTÖ
4 KENTTIEN KUVAUKSET
5 ONGELMIEN RATKAISUT

Liite 1: Kenttien koodit


1 Johdanto

1.1 Ohjelman käyttötarkoitus

Rengas99 on tarkoitettu rengastus- ja tapaamistietojen tallennukseen ja tietojen lähettämiseen rengastustoimistolle. Ohjelmassa on painotettu helppokäyttöisyyttä ja tietojen oikeellisuuden tarkistamista. Ohjelmassa on toimintoja, jotka käyttäjän kannattaa opetella ennen rengastus- ja tapaamistietojen syöttämistä. Parhaiten pääsee alkuun selaamalla tämä käyttöohje läpi, jotta tietää mahdollisuudet ohjelman muokkaamisessa omiin käyttötarkoituksiin sopivaksi. Ohjelmaa on tarkoitus käyttää havaintojen tallentamiseen maastomuistiinpanoista maastosta palattua.

Rengas99-ohjelma korvaa Rengas3/4-ohjelman, joka on ollut käytössä vuodesta 1987. Rengastus-, tapaamis- ja paikkatiedot voi siirtää Rengas3/4-ohjelmasta Rengas99-ohjelmaan (luku 2.4).

1.2 Oletettu käyttäjäprofiili ja käyttötapa

Käyttöliittymä ja näppäinkomennot ovat samanlaisia kuin muissa ohjelmistoissa (esim. Windows). Tiedostojen uudelleennimeämistä tarvitaan käyttäjän omien varmuuskopioiden tekemisessä.

Tietojen kirjoittamista helpottavat mm. kenttien arvojen toistomahdollisuus ja lomakkeiden sarakkeiden järjestäminen esim. maastomuistiinpanojen järjestyksen mukaiseksi.

Tietojen lähetys rengastustoimistoon tehdään yleensä 1-2 kertaa vuodessa. Tiedot tallennetaan erikseen lähetettäväksi rengastustoimistoon sekä tiedostona että paperille tulostettuna. Tiedosto lähetetään joko sähköpostina (elmu_ren@cc.Helsinki.FI) tai levykkeellä tavallisessa postissa. Paperituloste lähetetään postitse rengastustoimistolle.

Rengastaja täyttää valintansa mukaan joko rengastustietoja tai suomalaisten renkaiden Suomessa tehtyjä terveiden lintujen kontrollitietoja. Rengas99-ohjelmalla ei voi käsitellä ulkomaisten renkaiden tapaamistietoja eikä kuolleena, sairaana tai esim. törmänneenä tavattujen rengastettujen lintujen varsinaisia löytötietoja.

Tietoja täytetään rivi kerrallaan. Tarkistuksia tehdään sekä kunkin kentän täyttämisen jälkeen että rivin valmistuttua. Tietoja ei voi täyttää sarake kerrallaan siten, että keskeneräisiä rivejä olisi useita.

1.3 Käyttöympäristö

Ohjelma on kirjoitettu Java-kielellä ja tarvitsee toimiakseen Javaa tietokoneelle tulkkaavan rajapinnan eli Java-ympäristön (Kuva 1.1). Periaatteessa Rengas99 pitäisi toimia niissä laitteissa, joissa on asennettuna Java 2 -ympäristö. Ohjeen kirjoitushetkellä Sun tarjoaa Java 2 -ympäristön Windows-, Linux-, Solaris SPARC-, Solaris x86-, Solaris x64-, Linux x64- ja Windows x64-käyttöjärjestelmiin. Lisäksi Java 2 -ympäristö on saatavilla Mac-käyttöjärjestelmään. Ohjelmaa on testattu lähinnä Windowsissa.


Kuva 1.1: Java toimii rajapintana Rengas99:n ja tietokoneen välillä.

Java-ympäristö vaatii kohtuullisen paljon laitteistolta. Tietokoneen vähimmäisvaatimukset ovat: Pentium, 32Mt muistia ja 60Mt vapaata levytilaa.

1.4 Ohjeessa käytetyt lyhenteet

Useamman näppäimen samanaikaista painamista kuvataan "+"-merkillä. Esimerkiksi Alt + X tarkoittaa, että Alt - ja X -näppäimiä painetaan samanaikaisesti. Peräkkäisten näppäinten painamiseen, tai peräkkäisiin valintoihin, käytetään nuolta (=>). Esimerkiksi S => Enter tarkoittaa, että ensin painetaan S ja sen jälkeen Enter -näppäintä.

Näppäimistä käytetyt lyhenteet ovat:

Tab tabulaattori
Back backspace
Enter rivinvaihto eli vuoronäppäin