Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos - University of Helsinki, Department of Computer Science

Excel opettajan ja oppilaan työvälineenä - Using Excel at school

Muutamia ideoita siitä, kuinka MS-Exceliä voi käyttää monien eri aiheiden havainnollistamiseen.
Nämä pikkuohjelmat on tarkoitettu virikkeiksi ja edelleen muokattaviksi uusiin ja yllättäviin tarkoituksiin.

Here are few examples about using MS Excel for teaching.
These are just very simple ideas. We hope, you will find our examples useful and edit them suitable for you.


Matematiikka - Mathematics:

2d-funktion visualisointi, finnish code
- Visualization of 2d functions, english code

2d-funktion derivointi ja visualisointi - Visualization and derivation of 2d functions

3d-funktion visualisointi - Visualization of 3d functions

Kompleksilukujen visualisointi - Visualization of complex numbers

Kompleksilukujen visualisointi (Excel 8)- Visualization of complex numbers (Excel 8)


Historia ja psykologia - History and psychology:

Oman elämäni suunnitelma - Plan for my life


Liikunta - Sport results:

10-ottelun pistelaskenta ja tulosseuranta - Counting results for decathlon


Kotitalous - Cooking and recipes:

Reseptien ja ravintoaineiden laskentaa - Counting energy values of some recipes


Biologia ja maantiede - Biology and geology:

Lämpötila-aineiston visualisointi - Visualization of temperature


Ajankäsittely - Time functions:

Ajankäsittely Excelissä - Practising Excel time functions


Excelin käyttöä on pohdittu keväällä 1998 - (These files are created during the following course) Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt -kurssilla.

Kurssin ohjaajana toimi - Teacher:Erkki Sutinen.

Työryhmään kuuluivat - Workgroup: Teemu Hokkanen, Mika Kekkonen,Oliver Seiler ja Mikko Sorsa.

Updated 6. Jul 2000