Avoin ohjelmistokehitys

Seminaari, syksy 2008 (3 op)

Jukka Paakki


Aika ja paikka

2.9.-7.10., 28.10.-2.12.2008, tiistaisin klo 14-16, CK111 (Exactum, 1st floor).

Yleistä

Avoin ohjelmistokehitys (open-source software development) perustuu ohjelmiston lähdekoodin jakamiseen ja vapaaseen muokkaamiseen. Avoin ohjelmistokehitys on joustavuuutensa ja edullisuutensa ansiosta noussut vakavasti otettavaksi vaihtoehdoksi perinteiselle ns. suljetulle ohjelmistokehitykselle, jossa ohjelmiston kehittänyt organisaatio jakaa tuotettaan ainoastaan binäärimuodossa tiukan lisensoinnin takana eikä näin ollen mahdollista sen ulkopuolista edelleen kehittämistä. Viime vuosina ovat monet avoimesti kehitetyt ohjelmistot vallanneet jalansijaa vastaavilta suljetuilta ohjelmistoilta, tunnetuimpana esimerkkinä Linux-käyttöjärjestelmä lukuisine muunnelmineen.

Seminaarissa tarkastellaan avointa ohjelmistokehitystä lähinnä ohjelmistotekniikan (software engineering) näkökulmasta. Seminaarin aihealueita ovat esimerkiksi avoimen ohjelmistokehityksen prosessit, avointen ohjelmistojen laatu, avoimen ohjelmistokehityksen projektityö, avoimen ohjelmistokehityksen yhteisöt, avointen ohjelmistojen lisenssimallit ja avoimen ohjelmistokehityksen työkalut. Seminaarin päämääränä on selvittää, millaisia etuja avoimella ohjelmistokehityksellä on suljettuun ohjelmistokehitykseen verratttuna, millaisissa tilanteissa avoin ohjelmistokehitys on luontevinta ja mikä on avoimen ohjelmistokehityksen tulevaisuus.

Työskentely

Seminaarissa jokainen opiskelija pitää kirjalliseen tiivistelmään perustuvan suullisen esitelmän johonkin avoimeen ohjelmistokehitykseen liittyvästä aiheesta. Esitelmöinnnin lisäksi jokaisen on muutoinkin osallistuttava aktiivisesti seminaarityöhön.

Jokaisella esitelmällä on nimetty opponentti, joka tutustuu erityisen huolellisesti esitelmään ja sen aiheeseen. Opponentin tehtävänä on seminaaritilaisuudessa tuoda esiin esitelmään liittyviä täydentäviä ja kriittisiäkin näkökulmia. Opponenttina toimii yleensä edellisen seminaarikerran esitelmöijä (ensimmäisen esitelmän opponenttina toimii viimeinen esitelmöijä).

Kirjallisen alustuksen (7-10 sivua) on oltava valmiina viikkoa ennen esitelmää. Alustus julkaistaan tällä seminaarisivulla, ja jokaisen osallistujan - ei pelkästään opponentin - on tutustuttava siihen etukäteen pystyäkseen osallistumaan seminaaritilaisuudessa käytävään keskusteluun.

Arvostelu

Seminaarin arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä: (1) kirjallinen alustus 30%, (2) suullinen esitelmä 40%, (3) opponointi 10%, (4) muu aktiivinen osallistuminen keskusteluun 20%.

Suullisista esitelmätilaisuuksista saa olla poissa enintään kaksi kertaa ilman hyvin perusteltua syytä.

Esitiedot

Ohjelmistotuotanto, Ohjelmistotuotantoprojekti ja joitakin ohjelmistotekniikan laudaturkursseja.

Aikataulu


Mahdollisia aiheita

Alla luetellaan mahdollisia esitelmäaiheita ja annetaan vähintään yksi kuhunkin aiheeseen liittyvä lähde. Esitelmille on etsittävä muitakin lähteitä! Esitelmille on annettava aihetta hyvin kuvaava otsikko.

Myös opiskelijoiden omat aiheet (eimerkiksi käytännön kokemukset) ovat mahdollisia ja jopa toivottavia.