Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

58093-3 Merkkijonomenetelmät (6 op), kevät 2007, periodi III

Kurssilla tutustutaan merkkijonojen käsittelyssä tarvittaviin algoritmeihin ja tietorakenteisiin. Tarkasteltavia ongelmia ovat mm. merkkijonohahmon tarkan tai likimääräisen esiintymän etsiminen tekstistä, merkkijonojoukon järjestäminen ja toistuvien osajonojen etsiminen merkkijonoista.

Ajankohtaista

Asema opetuksessa

Luennot

Juha Kärkkäinen | 16.01.-22.02. | ti 12-14 C222, to 14-16 B222

Muistiinpanot

Harjoitukset

Jarkko Toivonen | 26.01.-23.02. | pe 10-12 CK107

Tehtävät

Kurssikoe

to 1.3. klo 16-19 A111

Ohjelmointiprojekti

Kurssiin kuuluu ohjelmointiprojekti.
 • Toteutetaan luentojen aihepiiriin liittyvä algoritmi, suoritetaan testejä ja tuloksista tehdään posteri, joka esitellään posterinäyttelyssä.
 • Aiheiden valinta: 09.02. mennessä
 • Projektisuunnitelman palautus: 23.02.
 • Projekti jatkuu itsenäisenä työskentelynä periodin IV aikana sen noin 5. viikolle, jolloin tulokset esitetään posterina (19.04.).
Ohjeita ja aiheita

Kurssin suorittaminen

Laskuharjoitukset (10 p.) + ohjelmointiprojekti (20 p.) + koe (30 p.) = 60 p.
 • Harjoituksista saatava maksimipistemäärä on 10 pistettä. Maksimipisteet saa merkitsemällä noin 80 % harjoitustehtävistä.
  Kokeeseen osallistuvan tulee merkitä vähintään 20 % harjoitustehtävistä.
 • Kurssiin kuuluu pakollinen ohjelmointiprojekti.
  Ohjelmointiprojektista saatava maksimipistemäärä on 20 pistettä.
 • Kokeesta saatava maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Tai erilliskoe (40 p.) + ohjelmointiprojekti (20 p.) = 60 p.
 • Ohjelmointiprojekti vaaditaan myös erilliskokeeseen osallistuvilta.

Kurssimateriaali:

Kurssin aikana valmistuu luentomuistiinpanot, jotka pohjautuvat kevään 2005 kurssin muistiipanoihin.

Alustava sisältö

Kirjallisuutta

 1. A. Aho: Algorithms for finding patterns in strings. Teoksessa Handbook of Theoretical Computer Science, Vol. A, Elsevier, 1990, 255-300.
 2. M. Crochemore and W. Rytter. Text Algorithms. Oxford University Press, New York, 1994.
 3. M. Crochemore and W. Rytter. Jewels of Stringology. World Scientific Publishing, 2002. (KK)
 4. D. Gusfield. Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science and Computational Biology. Cambridge University Press, 1997.
 5. G. Navarro and M. Raffinot. Flexible Pattern Matching in Strings. Cambridge University Press, 2002.
 6. B. Smyth. Computing Patterns in Strings. Addison Wesley, 2003.
 7. G. Stephen. String Searching Algorithms. Lecture Notes Series on Computing 3, World Scientific Publishing, 1994.

Linkkejä


Juha Kärkkäinen
Last modified: Fri May 11 17:50:36 EEST 2007