Oppimateriaalin copyright © Arto Wikla. Oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

581326-3 Java-ohjelmointi, 2 ov

(Muutettu viimeksi 3.9.2004)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärän pakollinen kurssi, sivuaineopiskelijalle approbatur-oppimäärän pakollinen kurssi. Sen laajuus on 2 opintoviikkoa. Kurssilla perehdytään Java-ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei tällä kurssilla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoitteena on, että kurssin kunnollisesti suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota. (Tarkemmin: ks. "Kurssikuvaus".)

Normaalisti opiskelija suorittaa tämän kurssin heti suoritettuaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet, 3 ov.

 • Oppikirjan 1. painoksen painovirheiden korjauksia
 • Oppikirjan esimerkit pakattuina

  Kurssin edeltäjä Johdatus ohjelmointiin, 4 ov

  Huom: Kurssi Java-ohjelmointi vastaa vanhan kurssin Johdatus ohjelmointiin loppupuolta. Tutkintoon voi ottaa vain jomman kumman. Jos ohjelmoinnin peruskurssin on suorittanut jollakin muulla kielellä kuin Javalla, kurssin Java-ohjelmointi voi ottaa tutkintoon mukaan.

  Kurssin edeltäjän edeltäjä (tätä ei pidä sekoittaa uuteen kurssiin Java-ohjelmointi, 2 ov):

  Kurssikuvaus/ Uutisryhmä: hy.opiskelu.tktl.java

  Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
  Muita www-sivujani:
  Suomisivu / Homepage / Music page