58127

Programmering i C
Programming in C
58127
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla opitaan ohjelmoimaan standardin mukaisella C-kielellä. Esitietoina oletetaan Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi. Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä viikolla ja ne tehdään ohjelmointipajassa. Kurssiin ei enää liity harjoitustyötä, vaan pajatyöskentely sisältää sekä harjoitukset että harjoitustyön. Kurssilla oletetaan, että jokaisella on käytössä jokin C-oppikirja, esim. Müldner, T.: C for Java Programmers, Addison-Wesley, 2000, tai Kernighan B.W. & Ritchie D.M.: The C Programming Language (2nd ed.), Prentice Hall, 1988. (ANSI C edition).

Toistuminen

Vuosittain periodissa 1

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut