Opiskelijaksi

 

 

 

 

 

 

 

Hae opiskelijaksi mm. huippulaatuisista kandiohjelmista palkitulle tietojenkäsittelytieteen laitokselle! 

 

Tutustu koulutustarjontaan ja hae opiskelemaan

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman verkkosivut

Tietojenkäsittelytieteen LuK-tutkinnossa opitaan niitä taitoja, joilla vaikutetaan tulevaisuudessa sekä työelämässä että tieteen tekemisessä. Tutkinnon pääpaino on ohjelmoinnissa ja ohjelmistojen kehittämisessä nykyaikaisilla menetelmillä, mutta tutkintoon sisältyy myös muita tulevaisuuden kannalta tärkeitä alueita, kuten tietoliikennettä, tekoälyä ja tietoturvaa sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta.

 

 

Kynnys on matala — katto on korkealla

Tietojenkäsittelytiede on siitä hieno aine, ettei sinun tarvitse tietää suuria salaisuuksia pystyäksesi tekemään suuria asioita. Olemme luonnontiede, mutta lähellä ihmistä. Tietomme on heti hyödynnettävissä tutussa maailmassa. Tule tekemään tiedettä, jossa itse näet tuloksesi. Meillä voit laittaa tietokoneen tekemään mitä sinä haluat. Pyrkimyksemme on valjastaa tietokoneet ihmiskunnan eduksi.

Elleivät työnantajat kisko sinua heti koulunpenkiltä, tarjoaa tietojenkäsittelytiede tärkeitä tutkimustehtäviä. Bioinformatiikan syöpätutkimuksesta aina tekoälyjen valjastamiseen eduksemme. Me emme tutki tulevaa, me teemme sitä.

Avoin lähdekoodi on ohjelmistoille samaa kuin tiede mystiikalle. Tiede ja tieto kuuluu kaikille.

Linux on tästä kaikesta hienon osoitus. Tule tutkimaan ja kehittämään avointa lähdekoodia meille. Me otamme ne vakavasti. Tiedätkö miksi? Linux keksittiin täällä, me tutkimme ja kehitämme sitä. Olemme sitoutuneet avoimeen lähdekoodiin ja sen kehitykseen. Olemme asian kanssa niin vakavissamme, että meillä on oma Linux-distribuutio, meiltä valmistuu jatkotutkintoja Linuxista ja käyttöjärjestelmistä ja hankkeemme ovat avoimia. Laitoksen tasosta todistuvat lukuisat kunnianosoitukset ja menestys kansainvälisessä arvioinnissa. Vai mitä sanotte näistä palkinnoista.

 

Koulutuksen tavoite:

Työelämä on murroksessa: suuri osa perinteisistä ammateista ja työtehtävistä tulee katoamaan tai muuttumaan lähitulevaisuudessa. Niiden tilalle syntyy töitä, joissa rutiinitehtävät on korvattu tietotekniikalla ja ohjelmistoilla. Tietotekniikka ja ohjelmistot luovat samalla myös aivan uusia ammatteja, joita ei aiemmin ole edes ollut olemassa. 

Tietojenkäsittelytieteen LuK-tutkinnossa opitaan niitä taitoja, joilla vaikutetaan tulevaisuudessa sekä työelämässä että tieteen tekemisessä. Tutkinnon pääpaino on ohjelmoinnissa ja ohjelmistojen kehittämisessä nykyaikaisilla menetelmillä, mutta tutkintoon sisältyy myös muita tulevaisuuden kannalta tärkeitä alueita, kuten tietoliikennettä, tekoälyä ja tietoturvaa sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta. Vaikka kaikki opetus perustuu vahvaan tieteelliseen pohjaan, opiskelu on ensimmäisestä päivästä alkaen käytännönläheistä sisältäen runsaasti ohjattua harjoittelua ja yhteistyöprojekteja. Alan työllistävyys on hyvä, lisäksi tiedeperustaisuutensa takia tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheessa.

LuK- tutkinnon pääpaino on ohjelmoinnissa ja ohjelmistojen kehittämisessä, mutta tutkintoon sisältyy myös muita tulevaisuuden kannalta tärkeitä alueita, kuten tietoliikennettä, tekoälyä ja tietoturvaa sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta.
 
Koulutuksen sisältö: 
 
Tutkinto yhdistää kattavasti alan yleissivistystä sekä harjoittelua nykyaikaisilla teknologioilla. Opinnot eivät edellytä aiempaa kokemusta alalta, vaan alkavat ohjelmoinnin harjoittelulla sekä ohjelmistotekniikan menetelmiin tutustumisella. Monet kurssit rakentuvat siten, että eri aihepiireihin, kuten tietokantoihin, tietorakenteisiin ja algoritmeihin, tekoälyyn, tietoliikenteeseen ja tietoturvaan perehdytään ohjelmoinnin kautta. Myös tietokoneen arkkitehtuuri ja käyttöjärjelmät tulevat tutuiksi. Ennen tutkimuskirjallisuuteen perustuvaa lopputyötä opiskelijat tekevät ryhmätyönä mittavan ohjelmistotuotantoprojektin, joka on toimiva ohjelmisto todelliselle asiakkaalle.
 
Koulutuksen rakenne: 
 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden täysipäiväisellä opiskelulla. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista osista:

  • tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (vähintään 63 op)
  • sivuainekokonaisuudet (usein 50 op), joista toisessa matematiikkaa ja/tai tilastotiedettä
  • muut opinnot.

Kokonaisuuksien sisällä on valinnanvaraa, joten syventyminen omiin kiinnostuksen kohteisiin voi alkaa jo aineopintovaiheessa. Tutkinnossa on tilaa myös vapaasti valittaville opinnoille, jotka voivat olla valinnaisia tietojenkäsittelytieteen, sivuaineen tai muita sinua kiinnostavia kursseja. Tyypillisiä sivuaineita ovat esimerkiksi johtamisopinnot, laajat matematiikan opinnot tai taloustieteen opinnot.

 

Kuinka haen?

Kuinka voin hakea opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistoon?

Kaikki opinto-oikeudet myöntää matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, ei tietojenkäsittelytieteen laitos. Siksi kaikki opiskelijavalintoihin liittyvä ohjeistus on vain tiedekunnan sivuilla osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/opiskelu/koulutustarjonta

Lisätiedot ja hakuohjeet

 

Mitä? Missä?

Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitos sijaitsee Exactum-nimisessä rakennuksessa Kumpulan kampuksella. Kumpulan kampus Helsingin yliopiston keskus luonnontieteille. Kampuksella on tietojenkäsittelijöiden lisäksi matemaatikkoja, fyysikkoja, kemistejä ja geotieteilijöitä. Exactum-rakennuksessa opiskelevat ja tiedettä tutkivat meidän lisäksemme matemaatikot. Kampus on nykyaikainen ja viihtyisä, läheisyydessä on opiskelijoiden liikuntakeskus.

 

Erikoistumislinjat

Laitos on keskittynyt muutamaan mielestämme todella jännittävään aiheeseen. Tule näyttämään kyntesi näissä.

linjat

 

 

Opiskelijaksi