Tutkimus

Laitoksen järjestämiä tieteellisiä tapahtumia

Tutkimuksessa painotetaan kaudella 2013-16 seuraavia aloja:

  • algoritmiteoria ja uudet laskennalliset paradigmat,
  • 'big data',
  • laskennallinen luovuus,
  • neuroinformatiikka,
  • jokapaikan tietotekniikka ja interaktiiviset teknologiat,
  • tietoturva sekä
  • ohjelmistokehitys, ohjelmistokehittäjien valmennus sekä ohjelmistomittaukset.

Laitoksen toimintasuunnitelma 2013-2016

Tie tutkijaksi

Tietojenkäsittelytieteen jatko-opintojen tavoitteena on hankkia syvällinen perehtyneisyys johonkin tietojenkäsittelytieteen erikoisalaan ja saavuttaa siinä valmius luoda uutta tieteellistä tietoa. Jatko-opinnot aloitetaan normaalisti FM-tutkinnon pohjalta, usein pro gradu -tutkielman aihepiiristä. Suuri osa jatko-opiskelijoista kuuluu ns. tutkijakouluihin.

Lue lisää

Tutkimus