Kolme käsitettä: todennäköisyys

581287
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Johdatus Bayesläiseen mallintamiseen ja data-analyysiin. Kurssilla keskitytään erityisesti monimuuttujamenetelmiin ja bayesverkkoihin. Kurssin luennot pidetään periodilla III, projekti- ja harjoitustöitä on periodeilla III ja IV. Ei erilliskoetta. Kurssimateriaali ilmoitetaan luennolla.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2006 kevät 19.01-23.02. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
To 16-19 B222 Petri Myllymäki 19.01.2006-23.02.2006

Ei harjoitusryhmiä.

Kurssille osallistujien määrä on rajoitettu. Jos halukkaita on liikaa, ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse lisäselvityksiä varten.