58161 Tietorakenteiden harjoitustyö (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Pienehkön, epätriviaaleja algoritmeja ja tietorakenteita sisältävän ohjelman laatiminen.
 • Ohjelmointitaito.
 • Algoritmien vaativuuden ja tietorakenteiden perustiedot.
 • Selvittää ohjaajan määräämän, kirjallisuudessa esitetyn algoritmin toiminnan toteutuksen vaatimalla tarkkuudella.
 • Täydentää algoritmin lähteestä mahdollisesti puuttuvilla osilla.
 • Toteuttaa algoritmin ohjelmana.
 • Toteutettu ohjelma täyttää lähteen vaativuustuloksen.
 • Valitsee omat täydennykset algoritmiin siten, että ohjelmasta tulee nopea.
 • Kirjoittaa ohjelman niin selkeästi, että käytetyt algoritmit, tietorakenteet ja niiden toteutuksen oikeellisuus selviävät vaivatta ohjelmakoodista.
 • Raportoi mahdollisesti vaadittujen kokeiden tulokset selkeästi.
 • Ymmärtää tehokkaiden algoritmien ja tietorakenteiden merkityksen ohjelmistoissa.
 • Osaa etsiä ohjelmasta aikaa kuluttavia osia ja pystyy parantamaan niitä.
28.08.2011 - 18:03 Jyrki Kivinen
09.03.2011 - 12:42 Otto Nurmi