582102

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen
Introduktion till datavetenskap
Introduction to Computer Science
582102
5
Ei erikoistumislinjaa
Perusopinnot
Opintojaksolla tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osa-alueisiin, menetelmiin ja ammattietiikkaan.

Toistuminen

Vuosittain periodi 1+2
Jatkuvasti tarjolla

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut