Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen

582102
5
Ei erikoistumislinjaa
Perusopinnot
Opintojaksolla tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osa-alueisiin, menetelmiin ja ammattietiikkaan.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2010 syksy 22.09-08.12. 1-2 Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ke 12-14 A111 Heikki Lokki 22.09.2010-13.10.2010
Ke 12-14 A111 Heikki Lokki 03.11.2010-08.12.2010

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 14-16 B222 Jaakko Kurhila 27.09.2010—15.10.2010
Ti 14-16 B222 Jaakko Kurhila 01.11.2010—10.12.2010
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 10-12 C222 Kjell Lemström 27.09.2010—15.10.2010
Ke 10-12 C222 Kjell Lemström 01.11.2010—10.12.2010
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 10-12 CK111 Heikki Lokki 27.09.2010—15.10.2010
To 10-12 CK111 Heikki Lokki 01.11.2010—10.12.2010
Group: 4
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 12-14 CK111 Heikki Lokki 27.09.2010—15.10.2010
To 12-14 CK111 Heikki Lokki 01.11.2010—10.12.2010
Group: 5
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 16-18 CK111 Patrik Floréen 27.09.2010—15.10.2010
To 16-18 CK111 Patrik Floréen 01.11.2010—10.12.2010

Kurssilla suoritetaan perusopintojen pakollinen opintojakso 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op) sekä muiden opintojen pakollinen opintojakso 582513 Opiskelutekniikka (2 op) ja pakollisen vieraan kielen (englanti) opinnot (4 op).

Yleistä

Syyslukukaudella 2010 kurssilla Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen suoritetaan 1.8.2008 voimaan tulleiden tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimusten kohdat

 • 99501 Vieraan kielen opinnot: English Academic & Professional Skills: Reading, Writing & Spoken Communication (CEFR B2) (4 op),
 • 582513 Opiskelutekniikka (2 op) ja
 • 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op).

Seuraavassa on ohjeita erilaisiin ryhmiin kuuluville opiskelijoille.

 1. Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja olet aloittanut kandidaatin tutkintoon johtavat opintosi 1.8.2008 tai sen jälkeen.

  10 op:n kurssi Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä syyslukukautenasi.

 2.  Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja sinulla on jo Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op) suoritettuna, mutta opiskelutekniikan ja/tai vieraan kielen opinnot puuttuvat.

  Hakeudu Kielikeskuksen kursseille vieraan kielen opintoihin ja suorita kevätlukukaudella Tehoa opiskeluun, joka vastaa opiskelutekniikan kurssia.

 3. Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja sinulla on jo opiskelutekniikan ja/tai vieraan kielen opinnot suoritettuna, mutta Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op) puuttuu.

  Ota yhteyttä Heikki Lokkiin tarkoituksenmukaisimman suoritustavan sopimiseksi.

 4. Olet tietojenkäsittelytieteen sivuaineopiskelija.

  Johdatus tietojenkäsittelyyn (4 op) ei ole pakollinen kurssi sivuaineopiskelijoiden tietojenkäsittelytieteen perusopinnoissa. Jos kuitenkin haluat kurssin suorittaan niin voit hyvin suorittaa koko 10 op:n paketin. Ainakin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille kieliopinnot kelpaavat sellaisenaan tutkintoon. Jos olet jostakin muusta tiedekunnasta, niin varmista omalta pääainelaitokseltasi tai tiedekunnastasi kieliopintojen kelpaavuus.Opiskelutekniikan voit ainakin liittää osaksi "muiden opintojen" kokonaisuutta kandidaatin tutkinnossa.

 5. Olet tietojenkäsittelytieteen pää- tai sivuaineopiskelija ja olet edennyt kandidaatin opinnoissasi jo aika pitkälle ja haluaisit suorittaa kurssin Johdatus tietojenkäsittelyyn (4 op).

  Ota yhteyttä Heikki Lokkiin tarkoituksenmukaisimman suoritustavan sopimiseksi. 


Kurssin suorittaminen

Syksyn 2010 kurssin tiedot ovat Moodlessa. Linkki Moodleen on esimerkiksi tämän sivun yläosassa.


Kurssille ilmoittautumiset tehdään Ilmossa, jonne on linkki sivulla http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/.