Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen

582102
5
Ei erikoistumislinjaa
Perusopinnot
Opintojaksolla tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osa-alueisiin, menetelmiin ja ammattietiikkaan.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2016 syksy 06.09-15.12. 1-2 Suomi Patrik Floréen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 10-12 A111 Patrik Floréen 06.09.2016-06.09.2016

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 16-18 C222 Heikki Ahonen 12.09.2016—21.10.2016
Ti 16-18 C222 Heikki Ahonen 01.11.2016—15.11.2016
Ma 16-18 C222 Heikki Ahonen 21.11.2016—21.11.2016
Ke 16-18 C220 Heikki Ahonen 07.12.2016—07.12.2016
Ti 16-18 C222 Heikki Ahonen 13.12.2016—13.12.2016
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 10-12 C222 Titti Malmivirta 12.09.2016—21.10.2016
Ke 10-12 B119 Titti Malmivirta 31.10.2016—16.12.2016
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 12-14 C222 Patrik Floréen 12.09.2016—21.10.2016
Ke 12-14 B119 Patrik Floréen 31.10.2016—16.12.2016
Group: 4
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 14-16 B119 Patrik Floréen 12.09.2016—21.10.2016
Ke 14-16 C222 Patrik Floréen 31.10.2016—16.12.2016
Group: 5
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 16-18 B222 Titti Malmivirta 12.09.2016—21.10.2016
Ke 16-18 B119 Titti Malmivirta 31.10.2016—16.12.2016
Group: 6
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 12-14 B119 Jenny Tyrväinen 12.09.2016—21.10.2016
To 12-14 B119 Jenny Tyrväinen 31.10.2016—16.12.2016
Group: 7
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 14-16 B119 Jenny Tyrväinen 12.09.2016—21.10.2016
To 14-16 C222 Jenny Tyrväinen 31.10.2016—16.12.2016
Group: 8
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 16-18 C222 Heikki Ahonen 12.09.2016—21.10.2016
To 16-18 C222 Heikki Ahonen 31.10.2016—16.12.2016

Kurssilla suoritetaan perusopintojen pakollinen opintojakso 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (5 op) sekä pakollisen vieraan kielen (englanti) opinnot (4 op).

Yleistä

Aikaisempiin kursseihin verrattuna on käytettävä materiaali täysin uudistettu. Kurssin alkupuolella suoritetaan englannin kielen opinnot, joten opiskelijoiden kannattaa ottaa opintojen suunnittelussa huomioon, että alku (ensimmäinen periodi) on työläämpi kuin loppuosa (toinen periodi).

Seuraavassa on ohjeita erilaisiin ryhmiin kuuluville opiskelijoille.

 1. Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja olet aloittanut kandidaatin tutkintoon johtavat opintosi 1.8.2008 tai sen jälkeen.

  9 op:n kurssipaketti Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen + vieras kieli suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä syyslukukautenasi.

 2. Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja sinulla on jo Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen suoritettuna, mutta vieraan kielen opinnot puuttuvat.

  Hakeudu Kielikeskuksen kursseille vieraan kielen opintoihin.

 3. Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja sinulla on jo vieraan kielen opinnot suoritettuna, mutta Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen puuttuu.

  Suorita kurssi Avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen –itseopiskelukurssi verkossa alkaa 1.11.2016. Kurssi on tutkinto-opiskelijoille ilmainen.

  Voit myös suorittaa tämän normaalikurssin, niin että jätät kielikeskuksen opettajan haastattelun väliin, mutta kaikki muut osiot tehdään. Suoritat siinä tapauksessa vain 5 op:n Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, vaikka kirjoitat ja esiinnyt englanniksi.

 4. Olet tietojenkäsittelytieteen sivuaineopiskelija.

  Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen ei ole pakollinen kurssi sivuaineopiskelijoiden tietojenkäsittelytieteen perusopinnoissa. Jos kuitenkin haluat kurssin suorittaan niin voit hyvin suorittaa koko 9 op:n paketin. Ainakin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille kieliopinnot kelpaavat sellaisenaan tutkintoon. Jos olet jostakin muusta tiedekunnasta, niin varmista omalta pääainelaitokseltasi tai tiedekunnastasi kieliopintojen kelpaavuus. Jos haluat suorittaa kurssin ilman kieliopintoja, hakeudu Avoimen yliopiston kurssille. Avoimen yliopiston Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen –itseopiskelukurssi verkossa alkaa 1.11.2016. Kurssi on tutkinto-opiskelijoille ilmainen.

Avoimen yliopiston kursseista: Avoin yliopisto järjestää itsenäisesti kurssinsa, joten kysymykset näistä kursseista, esimerkiksi ilmoittautumismenettelystä, kuuluu kohdistaa Avoimeen yliopistoon. Avoimessa järjestetään kolme Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen –kurssia syksyllä 2016:

verkkokurssi https://courses.helsinki.fi/fi/a582102/114555910

lähiopetuskurssi (kolme ryhmää) https://courses.helsinki.fi/fi/a582102/114554182

itseopiskelukurssi verkossa https://courses.helsinki.fi/fi/a582102/114795823

Näistä itseopiskelukurssi on maksuton Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Muut kurssit maksavat 75 euroa.

 

Kurssin suorittaminen

Aloitusluento (joka on ainoa varsinainen luento) on viikolla 36, ti 6.9. klo 10-12 Exactum A111. Kaikkien oletetaan olevan paikalla!

Ryhmätilaisuuksia on 13 viikon ajan (viikot 37-42 ja 44-50). Ensimäisessä ryhmätilaisuudessa on pakollista olla paikalla, koska muodostetaan 4 hengen ryhmät ja sovitaan aikataulu, eli mitkä ryhmät alustavat ja mitkä opponoivat kunakin viikkona!

Tehtävät 1-4 ja niihin liittyvät tilaisuudet ovat englanniksi. Tehtävät 5-12 ja niihin liittyvät tilaisuudet ovat suomeksi.

Kurssilla valtaosa tehtävistä ovat ryhmätöitä. Kurssiin kuuluu myös "pikatentti", jota ei ole aikaisemmin kurssiin kuulunut.

Alustana käytätään moodle. Kurssin sivu on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=21291