582204 Kandidaatintutkielma (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita

Kirjallinen tieteellinen kommunikointi

Omaan LuK-tutkielman aiheeseen liittyvän alueen yleiset esitiedot ja terminologia (esimerkiksi tietoliikenteeseen liittyvässä LuK-tutkielmassa TiLi I-kurssin sisältö)

 • Perehtyy aiheensa kannalta relevanttiin tutkimustietoon
 • Jäsentää olemassa olevaa tutkimustietoa valitsemastaan näkökulmasta lukijalle ymmärrettävään muotoon
 • Antaa ja vastaanottaa palautetta kirjallisesti
 • Valitsee ja jäsentää sisällön perustellusti sekä tuo esiin merkittävät näkökohdat johdonmukaisesti argumentoiden ja olennaiseen keskittyen
 • Käyttää tieteenalan konventioiden mukaista tarkkaa ja ymmärrettävää kieltä eikä esitä perustelemattomia väitteitä
 • Antaa ja vastaanottaa syvätason (kyselevää, tarkentavaa, tiivistävää, konkreettista ja perustelevaa) palautetta kirjallisesti
 • Pystyy arvioimaan oman tieteellisen työn suhdetta ja merkittävyyttä muuhun saman alan tutkimukseen
 • Kehittää itselleen sopivan tavan jalostaa itseään kirjallisen tieteellisen tiedon esittäjänä
Suullinen tieteellinen kommunikointi Omaan LuK-tutkielman aiheeseen liittyvän alueen yleiset esitiedot ja terminologia
 • Tuottaa kirjallisesta tieteellisestä työstä suullisen esityksen
 • Antaa ja vastaanottaa palautetta suulisesti
 • Valitsee ja jäsentää sisällön perustellusti sekä tuo esiin merkittävät näkökohdat
 • Käyttää tarkkaa ja ymmärretttävää kieltä suullisessa ilmaisussaan
 • Tukee suullista esitystään aiheeseen sopivilla havaintollistamiskeinoilla
 • Antaa ja vastaanottaa syvätason (kyselevää, tarkentavaa, tiivistävää, konkreettista ja perustelevaa) palautetta suullisesti esitystilanteessa
 • Kehittää itselleen sopivan tavan jalostaa itseään suullisen tieteellisen tiedon esittäjänä
Tutkimustiedon haku Omaan LuK-tutkielman aiheeseen liittyvän alueen yleiset esitiedot ja terminologia
 • Käyttää tiedonhakuun perinteisiä ja elektronisia kirjastopalveluita ja tietokantoja
 • Selittää ensi- ja toissijaisten lähteiden merkityseron tieteellisessä kommunikoissa
 • Tuntee ACM:n luokitusjärjestelmän ja käyttää sitä tiedonhaussa
 • Hakee tietoa monipuolisesti käyttäen erilaisia tiedonhaun strategioita eri tietokannoista
 • Kykenee arvioimaan kriittisesti julkaistua tietoa ja tiedon merkittävyyttä alalla
 • Luo itselleen sopivat työskentelyprosessit tiedonhakuun ja lähteiden hallintaan 
 • Identifioi oman alan merkittävimmät ja käyttökelpoisimmat tutkimustiedon julkaisufoorumit ja tutkijaverkostot
 • Luo itselleen prosessin oman alan tieteellisen tiedon jatkuvaan seurantaan

 

28.08.2011 - 18:12 Jyrki Kivinen
02.03.2011 - 12:21 Jaakko E Kurhila