582331

Ketterä web-kehitys ja Ruby on Rails
Agil net utveckling och Ruby on Rails
Agile Web Development and Ruby on Rails
582331
4
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla perehdytään Ruby ohjelmointikieleen, Ruby on Rails ohjelmistokehykseen ja MVC-arkkitehtuuriin. Kurssiin liittyy kurssin aikana tehtävä pieni harjoitustyö, jonka etenemistä seurataan harjoituksissa. Esitiedot: Tietokantasovellus. Huom: Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Kurssikirja: Ruby S., Thomas D. & Hansson D.: Agile Web Development with Rails (3rd ed.), Pragmatic Bookshelf, 2009. Kurssikoe ti 15.12. klo 9-12.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut