582335

Versionhallinta
Version kontroll
Version Control
582335
1
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla tutustutaan versionhallinnan käyttöön työkaluna ja eri kurssien tukena. Esimerkkinä käydään läpi lähdekoodin hallinnan eri tilanteet, mutta myös käyttö apuvälineenä esimerkiksi tieteellisen kirjoittamisen kurssille. Tutustutaan keskitetyn ja hajautetun mallin ratkaisuihin. Kurssi suoritetaan aloitusluennolla ja pakollisilla harjoituksilla, ei tenttiä.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut