582347

Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu
Simuleringsbaserad design av användargränssnitt
Simulation-based User Interface Design
582347
6
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla opetellaan yksi systemaattinen käyttöliittymän suunnittelumenetelmä, joka perustuu konkreettisten käyttötilanteiden analysointiin ja suorittamiseen. Simulointipohjaisen suunnittelumenetelmän avulla mm. järjestelmän tietosisältö- ja toiminnallisuusvaatimukset sekä tarvittavat käyttöliittymäratkaisut paljastuvat. Ratkaisut dokumentoidaan käyttöliittymän näyttökuvien avulla. Kurssin jälkeen opiskelija osaa yhden systemaattisen tavan tuottaa käyttöliittymäratkaisuja sekä kaksi erilaista tapaa arvioida niitä (simulointitestaus ja yksinkertainen käytettävyystesti). Kurssi suoritetaan harjoitustöillä ja osallistumalla workshop-tyyppisiin oppimistapahtumiin, ei erilliskokeita. Osallistujarajoitus: Kurssille valitaan enintään 12 osallistujaa ilmoittautumislomakkeen ja opintosuoritusten perusteella.

Toistuminen

Joka toinen vuosi

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut