582355

Haskell Workshop
Haskell Workshop
Haskell Workshop
582355
1-4
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Suomeksi: Tällä kurssilla tutustutaan edistyneempään Haskell-ohjelmointiin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. rinnakkaisuus, profilointi ja optimointi sekä funktionaalinen suunnittelu. Kurssi on jatkoa Johdatus Funktionaaliseen Ohjelmointiin -kurssille. Kurssin on työpajamuotoinen ja sen voi suorittaa joustavasti 1-4op laajuisena. In English: This course focuses on advanced Haskell programming. Topics covered include parallelism, profiling and optimization and functional design. The course is organized as a workshop and yields 1-4 credits depending on the number of exercises completed.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut