582424

Tekstiaineistojen tilastosuureita
Statistiska kvantiteter i textkorpusar
Statistic Quantities in Text Corpora
582424
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Sanojen yleisyys tekstiaineistossa sekä yhdessä että erikseen, harvinaiset sanat, sanojen informatiivisuus toistensa suhteen, yhteisesiintymien mielenkiintoisuus.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.