582453

Sovellusintegraatio verkostotaloudessa ja sähköisen liiketoiminnan standardit
Applikation integration i ett nätverk ekonomi och standarder för e-handel
Application integration in a network economy and standards for e-business
582453
8
Selvitettävä
Syventävät opinnot

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.