Äidinkielinen viestintä

582505
3
Ei erikoistumislinjaa
Kieliopinnot
Suoritetaan aina Kandidaatin tutkielman yhteydessä. Toinen kotimainen kieli ja vieras kieli suoritetaan kielikeskuksen järjestämillä kursseilla.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2016 kevät 18.01-06.05. 3-4 Suomi Lea Kutvonen

Suoritetaan Kandidaatin tutkielman yhteydessä.