582518

Uudet toimialat: Pelit ja peliala
Nya branscher: Spel och spelbranschen
New Trades: Games and Game Industry
582518
2-4
Ei erikoistumislinjaa
Muut opinnot
Opintojaksolla pelialan ammattilaiset perehdyttävät opiskelijat pelituotannon eri osa-alueisiin konseptin suunnittelusta valmiin pelin markkinointiin. Kurssilla käydään lävitse alan uusimpia trendejä, pelitalossa työskentelyä ja yrittäjänä toimimista. Kullakin luennolla puhujana on rautainen ammattilainen pelialan suomalaisesta huippuyrityksestä. Tavoitteena on antaa yleiskuva niistä tiedollisista ja taidollisista valmiuksista, joita pelialalla työskentelevä tarvitsee. Opintojakso suoritetaan seuraamalla luentoja ja tekemällä kuhunkin luentoon liittyvät tehtävät.Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa osallistumalla ryhmätyöhön, jossa Unity3D-työkalua käyttämällä rakennetaan oma peliproto. Kurssi sopii kaikille aloittavista opiskelijoista jatko-opiskelijoihin.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut