582520

Tietojenkäsittelytieteen kisälliopetus: Java-ohjelmointi
Datavetenskap gesällutbildning: Programmering i Java
Computer Science Apprenticeship Education: Programming in Java
582520
1-5
Ohjelmistojärjestelmät
Muut opinnot

Toistuminen

Vuosittain periodissa 1
Vuosittain periodissa 2
Vuosittain periodissa 3
Vuosittain periodissa 4

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.