582524

Pelit ja peliala II - The Sequel
Spel och spelbranchen II - The Sequel
Games and Game Industry II - The Sequel
582524
3-5
Ei erikoistumislinjaa
Muut opinnot
Opintojaksolla pelialan ammattilaiset perehdyttävät opiskelijat pelituotannon eri osa-alueisiin konseptin suunnittelusta valmiin pelin markkinointiin. Kurssilla käydään lävitse alan uusimpia trendejä, pelitalossa työskentelyä ja yrittäjänä toimimista. Kullakin luennolla puhujana on rautainen ammattilainen pelialan suomalaisesta huippuyrityksestä. Tavoitteena on antaa yleiskuva niistä tiedollisista ja taidollisista valmiuksista, joita pelialalla työskentelevä tarvitsee sekä opastaa oman pelituotteen julkaisussa. Opintojakso suoritetaan seuraamalla luentoja ja tekemällä kuhunkin luentoon liittyvät tehtävät. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa osallistumalla ryhmätyöhön, jossa Unity3D:tä tai muuta pelintekotyökalua käyttämällä rakennetaan oma peliproto. Kurssi sopii kaikille aloittavista opiskelijoista jatko-opiskelijoihin. Kurssilla käydyt asiat eivät ole päällekkäisiä 2011 järjestetyn Pelikurssi I kanssa eikä kurssi vaadi aiemmin järjestetyn pelikurssin asioiden tuntemista.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut