Diskreetin optimoinnin harjoitustyö

582633
2
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Independent hands-on project work in the area constraint satisfaction and discrete optimization, involving problem modelling, algorithm implementation, and/or practical performance evaluation of search and optimization algorithms within a topic chosen by each student. Each student reports his/her project work as a written scientific report and in a presentation given to the other students.

Koe

02.32
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2011 kevät 18.01-22.02. Suomi

Diskreetin optimoinnin harjoitustöiden ohjaus keväällä 2011 tapahtuu kurssin Project in String Processing Algorithms yhteydessä.