Ohjelmistoarkkitehtuurien harjoitustyö

582663
3
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Ohjelmistoarkkitehtuurien harjoitustyö on Ohjelmistoarkkitehtuurit -kurssia täydentävä opintojakso. Harjoitustyössä kuvataan tai suunnitellaan ja analysoidaan arkkitehtuurityylejä, ohjelmistoarkkitehtuureja ja arkkitehtuurin kuvauksia.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2015 syksy 31.08-11.12. 1-2 Suomi Antti-Pekka Tuovinen

Työssä vaaditaan kurssin Ohjelmistoarkkitehtuurit suoritus - tai vastaavat tiedot. Työn määrittely ja käytettävät työkalut sovitaan erikseen työn ohjaajan (Antti-Pekka Tuovinen) kanssa. Työ tehdään itsenäisesti mutta ohjausta on rajoitetusti saatavilla tarpeen niin vaatiessa. Ota ilmoittautumisen lisäksi henkilökohtaisesti yhteyttä työn ohjaajaan.

Yleistä

Ohjelmistoarkkitehtuurien harjoitustyö on Ohjelmistoarkkitehtuurit kurssia täydentävä ja syventävä opintojakso (pakollinen Ohjelmistojärjestelmät-linjan opiskelijoille). Harjoitustyössä kuvataan tai suunnitellaan ja analysoidaan ohjelmistoarkkitehtuureja, ohjelmistokehyksiä ja arkkitehtuurityylejä/patterneja.

Harjoitustyöhön ilmoittaudutaan ilmo:ssa ja työn aihe sovitaan erikseen vastuunhenkilön kanssa sähköpostitse (kts. "Kurssin suorittaminen").

Työn voi aloittaa ja tehdä omaan tahtiin, mutta seuraavat kurssi-ilmoittautunista ja työn palauttamista koskevat rajoitukset on otettava huomioon:

  1. Kursille on ilmoittauduttava ilmo:ssa sille lukukaudelle, jolla työn aikoo tehdä. Jos palautus viivästyy lukukaudelle annetun takarajan yli (katso seuraava kohta), on kursille ilmoittauduttava uudelleen uuden lukukauden alussa ja vanha ilmoittautuminen peruutettava. Mitään sanktioita ei viivästymisestä kuitenkaan seuraa. Huomaathan, että harjoitustyö on pakollinen Ohjelmistojärjestelmät -erikoistumislinjan opiskelijoille, joten se kannattaa hoitaa ajallaan - eikä viime tipassa ennen opintokokonaisuusmerkinnän hakemista tutkintotodistusta varten.
  2. Syyslukukaudella 2015 harjoitustyön viimeinen palautuspäivä on ma 14.12. klo 12:00. Viimeistään tuolloin palautetut työt arvioidaan ja kirjataan syyslukukauden suorituksina.
  3. Työn voi palauttaa muuten periaatteessa milloin vain lukukauden aikana. Palautetut työt pyritään arvioimaan ja palaute antamaan parin viikon kuluessa, mutta viralliset suoritukset kirjataan opintorekisteriin vasta lukukauden lopussa yllä mainitun palautustakarajan jälkeen. Kuitenkin jos tilanne on sellainen, että suoritusmerkintä olisi saatava nopeammin (esimerkiksi tutkinnon valmistumisen takia), merkintä voidaan antaa muulloinkin. Nopeutettua menettelyä on erikseen pyydettävä kurssin vastuuhenkilöltä. Lukukausien ulkopuolella palautetut työt pyritään arvioimaan seuraavan lukukauden alkuun mennessä, jolloin opintosuoritukset kirjataan alkavalle lukukaudelle (kannattaa kysyä ja sopia arvioinnin aikataulusta vastuuopettajan kanssa palautuksen yhteydessä).

 

Kurssin suorittaminen

Työaiheet löytyvät Työaiheet ja ohjeet -sivulta. Työssä tuotetaan 10 - 15 sivun mittainen dokumentti. Työn tekemisen ohjeet löytyvät työaihekuvauksista. Raportti kirjoitetaan suomeksi (tai ruotsiksi) - vain poikkeustapauksissa englanniksi, mistä on myös erikseen sovittava vastuuhenkilön kanssa ennen työn aloitusta.

Valitse itsellesi sopiva aihe ja ilmoita harjoitustyön vastuuhenkilölle aiheesi. Omaakin aiheetta saa ehdottaa (katso "Aihe 4: Oma aihe" Työaiheet ja ohjeet-sivulta).

Jos tarvitset ohjausta työhön, sovi erikseen tapaaminen vastuuhenkilön kanssa. Säännöllisiä ohjausaikoja ei ole; työ on tarkoitus tehdä pääasiassa itsenäisesti.

Työ palautetaan sähköpostitse kurssin vastuuhenkilölle.

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssin Ohjelmistoarkkitehtuurit luentomateriaalit sekä kunkin työn omat lähteet. UML:ää suositellaan käytettäväksi arkkitehtuurikuvien piirtämiseen (tietoa piirrostyökaluista Ohjelmistoarkkitehtuurit ja Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssien sivuilta).