582665 Distributed Systems Project (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Hajautuksen tavoitteet ja ongelmat käytännössä

 

Hajautettujen järjestelmien peruskäsitteet ja algoritmit (kurssi Hajautetut järjestelmät)

 

  • Osaa tapauskuvauksien perusteella esitellä hajautettujen sovellusten perusteita, tavoittei­ta, ongelmia ja toteutustapoja.
  • Osaa toteuttaa yksinkertaisia hajautettuja sovelluksia annettujen vaatimusten mukaan.

 

 

  • Osaa perustellen verrata erilaisia hajautettujen sovellusten toteutuksia.
  • Osaa toteuttaa toimivia, pääosin vaatimusten mukaisia monimutkaisempia hajautettuja sovelluksia.

 

  • Osaa evaluoida erilais­ten sovellusten luotettavuutta ja vikasietoi­suutta.
  • Osaa toteuttaa vaatimukset täyttävän hajautetun sovelluksen.

 

         
         
         
28.08.2011 - 19:09 Jyrki Kivinen
17.05.2011 - 11:04 Jussi Kangasharju