584402

Harjoittelu tai työelämään orientoituminen
Praktisk utbildning eller yrkesvägledning
Practical Training or Professional Orientation
584402
1-3
Selvitettävä
Muut opinnot
Suoritetaan ohjelmistotuotantoprojektin yhteydessä (1 op:n suuruisena). Tietotekniikka-alan ammattitehtävissä työskentelyn perusteella voi hakemuksesta saada lisäksi 2 op:n suorituksen.

Toistuminen

Jatkuvasti tarjolla

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.