Laitos lukuina

Tarkemmat luvut uusimmasta vuosikertomuksesta.

Julkaisut

Tutkimuksen tunnuslukuja 2009 2011 2012 2013 2014
Vertaisarvioidut lehtiartikkelit 40 49 59 57 75
Vertaisarvioidut konferenssiartikkelit 112 94 118 141 113
Muut julkaisut 40 43 65 50 39
Yhteensä 192 186 242 248 227

 

Opetus

Opetuksen tunnuslukuja
2010
2011 2012 2013 2014
Uusia opiskelijoita
140
136 133 142 158
Kandidaatin tutkinnot
126
134 80 56 76
Maisterin tutkinnot
55
66 65 71 51
Tohtorin tutkinnot
7
3 9 11 8

 

Rahoitus

Rahoitus (miljoona euroa)
2010
2011 2012 2013 2014
Budjettirahoitus
5,37
5,26 5,38 5,35 5,44
Tutkijakoulut
1,09
1,00 1,08 1,20 1,33
Täydentävä rahoitus
4,40
4,14 4,79 5,15 5,42
Yhteensä
10,86
10,40 11,24 11,70 12,19

 

Henkilöstö

Henkilöstön tunnuslukuja
2010
2011 2012 2013 2014
 Henkilöstö (htv)
158,3
140,0 158,9 163,0 168,7
    josta naisia (%)
19,1
19,1 18,3 18,3 20,3
    josta ulkomaalaisia (%)
16,6
21,4 25,5 27,3 31,9

 

31.08.2015 - 11:56 Pirjo Moen
10.05.2011 - 14:15 Webmaster