Luottamusta ja yhteisönhallintaa Cincon tapaan

Laitoksella on jo seitsemän vuoden ajan toiminut tutkimusryhmä nimeltään Collaborative and Interoperable Computing eli Cinco. Mutta mitä cincolaiset itse asiassa oikein tekevät?

“Teemme välineitä tilapäisten yhteisöjen eli verkostojen hallintaan. Yhteisöt voivat muodostua esimerkiksi riippumattomien yritysten tuottamista palveluista. Meidän välineemme muodostavat infrastruktuurin, joka auttaa tällaisten yhteisöjen muodostamisessa ja valvonnassa. Toimimme yhdessä esimerkiksi internetoperaattoreiden kanssa”, professori ja ryhmän vetäjä Lea Kutvonen kertoo.

cinco.jpg
Cincolaiset Lea Kutvonen (vas.), Sini Ruohomaa jaToni Ruokolainen uusien innovaatioiden äärellä.

 

Cincon kehittämiä hallintapalveluita voidaan havainnollistaa esimerkillä. Yhteisön hallitsemiseksi luodaan etukäteen yhteinen malli, jota voidaan tilannekohtaisesti muokata; esimerkiksi kriisinhallintaa varten voidaan sopia siitä, miten eri maiden viranomaisten verkostot toimivat yhdessä tilanteen käsittelemiseksi. Jos vaikkapa Ruotsissa tapahtuisi kriisi, ruotsalaisten viranomaisten on johdettava toimintaa ja koordinoitava muiden osallistujien tekemisiä. Hallintapalveluissa on otettava huomioon vaihdettavien tietojen, toimintaprosessien ja ohjelmistojen kohdalla tekninen yhteensopivuus. Verkoston toiminnan ja jaettavien tietojen laillisuuden on niin ikään oltava kunnossa, myös kansainvälisessä tilanteessa.

Cinco-ryhmään kuuluva assistentti Toni Ruokolainen tutkiikin sitä, miten näitä yhteisöihin liitettäviä ohjelmistoperustaisia palveluita tulisi määritellä, jotta infrastruktuuripalvelut voivat niitä hallita.

“Suunnittelen metamalleja eli pyrin määrittelemään sitä, mitä tarkoitetaan kun puhutaan palveluista. Mitä tietoja, piirteitä ja käyttäytymisen malleja niissä voi olla ja miten ne määritellään. Palveluista on voitava päätellä, sopivatko ne yhteen ja miten yhteensovittaminen on tehtävissä”, Toni kuvailee.


Sitoumuksia ja hyvää mainetta

Cincon tutkimissa verkostojen hallintapalveluissa on myös kyse sitoumusten tekemisestä.

“Verkostossa oleminen on sitoumus siitä, että toisten osapuolten pyytämät palvelut toteutetaan. Esimerkiksi jos Ruotsiin tarvitaan kriisiä varten 50 helikopteria, verkostossa olevat osapuolet vastaavat koptereiden toimittamisesta”, assistentti Sini Ruohomaa täsmentää.

Aina sitoumuksia ei voida tai haluta täyttää. Sitoumukset liittyvät luottamuksen hallintaan, joka on Sinin tutkimusaluetta. Luottamuksen hallinnassa kerätään erilaista kokemustietoa osapuolista, jonka perusteella voidaan tehdä päätelmiä ovatko muut verkoston jäsenet luottamuksen arvoisia.

“Kerättyä kokemustietoa ja edelleen mainetietoa käytetään hyväksi, kun tehdään automaattisia päätöksiä siitä, miten eri osapuolten palvelupyyntöihin reagoidaan. Kopteriesimerkkiä käyttäen järjestelmä siis päättää, vastataanko koptereiden lähetyspyyntöön vai evätäänkö se, ja millaisia mahdollisia uhkia päätöksestä on omalle maineelle. Verkkopalvelun järjestelmän on myös oltava sellainen, että se osaa tietyissä tilanteessa antaa päätökset ihmisten tehtäväksi automaattisen käsittelyn sijaan”, Sini kertoo.


Haasteita riittää

Lean, Sinin ja Tonin lisäksi Cinco-ryhmään kuuluvat muun muassa Alex Norta, Pirjo Moen ja Janne Metso, sekä yrityksissä toimivia jatko-opiskelijoita, kuten Tuomas Nurmela. Ytimekkäällä poppoolla riittää tekemistä, sillä yhteistoiminnan tukipalvelut ovat paitsi laaja tutkimusalue, myös suhteellisen tuore aihe kansainvälisilläkin foorumeilla. Cinco on kunnostautunut kansainvälisen tutkimusalueen identiteetin kehittämisessä, sillä Lea toimii sihteerinä IFIPin (International Federation for Information Processing) työryhmässä, joka järjestää nimenomaan palveluiden yhteentoimivuuteen liittyviä workshopeja ja konferensseja.

“Kehittämämme avoimen yhteistoiminnan arkkitehtuuri tarjoaa tilapäisten yhteisöjen hallintaa ja luottamuspäätöksiin käytettävää tietoa. Tulevaisuudessa täydennämme arkkitehtuuria muun muassa yksityisyydensuojaa tukevilla analyysivälineillä. Luvassa on myös teoreettisia haasteita, sillä nykyiset analyysimenetelmät eivät riitä jatkuvasti muuttuvien tilanteiden arviointiin”, Lea pohtii edessä olevia haasteita.

The CINCO group is developing infrastructure services and software development tools for inter-enterprise collaboration support. The aim is to create support for concepts and processes needed by business management and service consumers. This article tells in more detail what the people in Cinco are doing.

Kuva ja teksti: Leena Viitanen

Luotu

05.06.2009 - 00:00

Uusi sivusto!

TÄMÄ ON TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN OSASTON VANHA SIVUSTO

Tietojenkäsittelytieteen osaston uudet sivut sijaitsevat www.helsinki.fi-palvelimella.

Osoite cs.helsinki.fi ohjautuu nyt uudelle palvelimelle. Tätä osoitetta voidaan edelleen käyttää osaston www-osoitteena. Vanha sivusto löytyy paikasta cs.helsinki.fi/pre2018.

 

Uusien professorien tervetuliaisluennot ke 29.11. klo 14 - 18

Tietojenkäsittelytieteen uudet professorit esittelevät tieteenalansa ja tutkimuksensa tärkeimmät kysymykset 20 minuutissa.
Luennot järjestetään päärakennuksessa keskiviikkona 29.11. klo 14.00 alkaen.

sali 6 uusi puoli, 3. krs

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Esko Ukkonen esittelee lyhyesti Pan Huin.

14.15 Pan Hui: MOBILE AUGMENTED REALITY: BLESSING OR CURSE?

Tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää 50 vuotta

#uhcs50

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään torstaina 31.8.2017 klo 13-18 juhlaseminaari yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (Unioninkatu 34).

uhcs50.cs.helsinki.fi