Tietojenkäsittelytieteen maisteriopinnot kansainvälisten hakijoiden suosiossa

Helsingin yliopiston tarjoamat tietojenkäsittelytieteen maisteriopinnot osoittautuivat erittäin suosituiksi kevään 2010 opiskelijoiden valinnassa kansainvälisiin koulutus- sekä maisteriohjelmiin. Tietojenkäsittelytieteen laitoksella päätös kahden erikoistumislinjan, algoritmien ja koneoppimisen sekä hajautettujen järjestelmien erikoistumislinjan, opetuksen tarjoamisesta englanninkielellä syksystä 2010 alkaen tehtiin kuluvana lukuvuonna. Laitoksella oli havaittu, että yhä useampi suomalainen ei enää halua jatkaa opintojaan kandidaattitutkintoa pidemmälle, ja siksi opetuksen kansainvälistymisen ajateltiin takaavan jatkossakin sellaisen maisteriopiskelijoiden määrän, että opetustarjonta voidaan pitää riittävän laajana ja monipuolisena ja opetus voidaan kytkeä entistä tiiviimmin laitoksella tehtävään tutkimukseen. Tieto näistä englanninkielisistä koulutusohjelmista näyttikin saavuttaneen hyvin kohderyhmänsä, ja siksi näihin koulutusohjelmiin kuten myös Cross-Border Universityn Information and Communication Technology -maisteriohjelmaan (CBU-ICT) ja bioinformatiikan maisteriohjelma MBI:hin saatiin tänä keväänä ennätysmäärä hakemuksia.

Erityisen suurta hakijoiden kiinnostus oli tietojenkäsittelytieteen kahden erikoistumislin­jan maisteriopintoihin. Hakijoita näille kahdelle englanninkieliselle erikoistumislinjalle tuli liki 270 kappaletta (yli 70% kaikista matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekunnan kansainvälisiin koulutusohjelmiin lähetetyistä hakemuksista). Hakemuksista 193 hakemusta läpäisi University Admission Finlandin (UAF) esikarsinnan ja saapui laitokselle lähempään tarkasteluun. Näistä hakemuksista 140 kohdistui ensisijaisesti hajautettujen järjestelmien ja 53 algoritmien ja koneoppimisen erikoistumislinjalle. Myös CBU-ICT-maisteriohjelmaan ja bioinformatiikan maisteriohjelma MBI:hin tuli molempiin runsaasti hakemuksia: edelliseen 130 ja jälkimmäiseen 68 esikarsinnan läpäissyttä hakemusta. CBU ICT-ohjelma oli vuonna 2010 ensi kertaa mukana sähköisessä hakujärjestelmässä, ja tämä selittäneekin suurelta osin ohjelmaan tulleiden hakemusten kasvaneen määrän.

Tietojenkäsittelytieteen englanninkielisille erikoistumislinjoille hyväksyttävien uusien opiskelijoiden määrälle ei oltu etukäteen asetettu kiintiöitä. Hakemusten käsittelyssä tarkastettiin se, että hakijoilla oli englannissa akateeminen kielitaito ja tietojenkäsittelytieteen maisteriopintoihin riittävät pohjatiedot antava kandidaattitutkinto. Lisäksi vaadittiin, että tuon aiemman tutkinnon suoritustaso oli hyvä (vähintään 80 % maksimista). Hakemusten käsittelyn jälkeen näille kahdelle erikoistumislinjalle päätettiin lopulta hyväksyä 48 hakijaa (liki 25 % esikarsinnan läpäisseistä hakijoista), joista 33 valittiin hajautettujen järjestelmien ja 15 algoritmien ja ko­neoppimisen linjalle. Enemmistö linjoille hakijoista (liki 79 %) oli aasialai­sia, joten myös suu­rin osa hyväksytyistä on kotoisin Aasiasta (67 %). Hyväksytyistä kansainvälisistä opiskelijoista naisia puolestaan on 16,7 %, kun heidän osuutensa hakijoista oli 13,5 %.

CBU-ICT-ohjelmaan, joka on Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Petroskoin yliopiston ja kahden pietarilaisen yliopiston yhteinen maisteriohjelma, hyväksyttiin Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle tänä vuonna 10 hakijaa (7,7 % hakijoista). CBU-ICT-ohjelman hakijoista (liki 85 %) ja hyväksytyistä (70 %) suurin osa oli aasialaisia, aivan kuten tietojenkäsittelytieteen kahden erikoistumislinjankin hakijoista ja hyväksytyistä. Sen sijaan naisten osuus CBU-ICT:n hakijoista oli 26,2 % ja hyväksytyistä jopa 40 %.

Bioinformatiikan maisteriohjelma MBI:hin, joka on Helsingin yliopiston sekä Aalto-yliopiston yhteinen maisteriohjelma, hyväksyttiin puolestaan Helsingin yliopiston opiskelijoiksi 15 hakijaa (22 % hakijoista). Kansainvälisiä hakijoita hyväksytyistä oli 10 ja suomalaisia viisi. Tämän ohjelman hakijoista reilut 32 % oli naisia ja hyväksytyistä 40 %. Aiemmin mainittujen hakukohteiden tapaan myös MBI:n hakijoista suurimman ryhmän muodostivat aasialaiset 74 %:n osuudellaan. Sen sijaan muista poiketen MBI:hin hyväksytyistä kansainvälisistä hakijoista eurooppalaisia oli kaikkein eniten eli 50 %.

Kaiken kaikkiaan tietojenkäsittelytieteen laitokselle saadaan siis tulevana syksynä reilusti aiempaa enemmän kansainvälisiä maisteriopiskelijoita. Vaikka maisteriopiskelijoista jatkossakin suurin osa on varmasti suomalaisia, tarjoaa tämä uusi tilanne mahdollisuuden sekä opetustarjonnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen että erilaisten kokemusten saamiseen kansainvälisessä ympäristössä toimimisesta jo opintojen aikana. Elokuun alussa, johon mennessä hyväksyttyjen on ilmoitettava, ottavatko he opiskelupaikan vastaan vai eivät, sitten selviää, kuinka paljon näitä uusia maisteriopiskelijoita laitoksen käytävillä alkaa liikkua ja kuinka kansainvälisiksi maisteriopinnot ja tunnelma laitoksella oikein muuttuvat.

Teksti: Pirjo Moen, kansainvälisten tkt:n koulutusohjelmien koordinaattori

Luotu

03.06.2010 - 15:00

Uusi sivusto!

TÄMÄ ON TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN OSASTON VANHA SIVUSTO

Tietojenkäsittelytieteen osaston uudet sivut sijaitsevat www.helsinki.fi-palvelimella.

Osoite cs.helsinki.fi ohjautuu nyt uudelle palvelimelle. Tätä osoitetta voidaan edelleen käyttää osaston www-osoitteena. Vanha sivusto löytyy paikasta cs.helsinki.fi/pre2018.

 

Uusien professorien tervetuliaisluennot ke 29.11. klo 14 - 18

Tietojenkäsittelytieteen uudet professorit esittelevät tieteenalansa ja tutkimuksensa tärkeimmät kysymykset 20 minuutissa.
Luennot järjestetään päärakennuksessa keskiviikkona 29.11. klo 14.00 alkaen.

sali 6 uusi puoli, 3. krs

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Esko Ukkonen esittelee lyhyesti Pan Huin.

14.15 Pan Hui: MOBILE AUGMENTED REALITY: BLESSING OR CURSE?

Tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää 50 vuotta

#uhcs50

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään torstaina 31.8.2017 klo 13-18 juhlaseminaari yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (Unioninkatu 34).

uhcs50.cs.helsinki.fi