Software Factory kiihdyttää Ruby on Railsia

Software Factory, kokeellinen tutkimuslaboratorio Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella, jatkaa onnistunutta yhteistyötään avoimen lähdekoodin projektien parissa IT-teollisuuden, avoimen lähdekoodin yhteisöjen sekä kansainvälisesti johtavien yliopistojen kanssa.

Käytännönläheinen opiskelu Software Factoryn tapaan

Software Factory tarjoaa mahdollisuuden ohjelmistotuotannon opetukseen ja tutkimukseen Tietojenkäsittelytieteen laitoksella, jossa laboratorion toiminnasta vastaa Software Systems Engineering Research Group. Vuonna 2010 järjestetystä ensimmäisestä projektista lähtien Software Factoryssa on opetettu käytännön ohjelmistotuotantoa tiiviissä yhteystyössä IT-teollisuuden kanssa. Software Factoryn tavoitteena on tarjota opiskelijoille tilaisuus yhdistää vakaa tietojenkäsittelytieteen teoriapohja ja ajankohtaiset ohjelmistotuotannon käytännöt projektiluontoiseen ohjelmistokehitykseen. Projekteihin tuodaan realismia startuphenkisellä lähestymistavalla, joka sisältää jokapäiväistä ryhmätyötä, moderneja kehitystyökaluja ja -prosesseja, sekä läheistä yhteistyötä projektiasiakkaiden kanssa.

Oppiminen mentorin avulla

Kansainvälisessä projektissa yksi Software Factoryn opiskelijatiimeistä työskentelee Ruby on Rails -verkkokehitysalustan kanssa. Ruby on Rails on käytössä monella tunnetulla verkkosivustolla kuten Twitter, Hulu ja GitHub. GitHub muodostaa myös keskeisen osan monelle avoimen lähdekoodin projektille tarjoamalla ilmaisen lähdekoodin versiohallintapalvelun projektin yhteisölle. Rails-opiskelijatiimin mentorina toimii Aaron Patterson, joka kuuluu Rails-projektin keskeisiin kehittäjiin. Projektin aikana opiskelijat oppivat keskeisiä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja hajautetussa ohjelmistokehityksessä ja kokeneen mentorin ohjaama työskentely on ollut opiskelijoille hyödyksi sekä opetuksellisesti että projektin etenemisen kannalta. Opiskelijat ovat kehittäneet Rails-alustan Active Record -komponenttia, joka on ORM (Object-relational mapping) -toteutus. Active Recordin avulla kehittäjät välttävät tietokantakyselyiden kirjoittamisesta, ja voivat sen sijaan käyttää korkeamman abstraktiotason Ruby-syntaksia, kun sovellus käsittelee dataa.

Tietokantakyselyjen optimointi Ruby on Railsissa

Opiskelijoiden tekemä työ on tuottanut merkittävän tuloksen kun Active Recordiin on projektin aikana toteutettu kyselyvälimuisti. Kyselyvälimuisti nopeuttaa Active Recordin käyttöä käyttämällä uudestaan tietorakenteita, joita on aikaisemmin luotu jokaisella tietokantakyselyllä. Kyselyvälimuisti johtaa nopeutettuun tietokantakäsittelyyn kaikissa Rails-sovelluksissa, koska tuotos on käytössä joka kerta kun tietokantakyselyitä suoritetaan. Rails-alustan kehitystyö jatkuu Software Factoryssa, seuraavaksi suunnitelmassa on laajennus Active Recordiin, joka mahdollistaisi parametrien käytön välimuistissa. Tavoitteena on nopeuttaa Active Recordin tietokantakäsittely lähemmäksi natiivin tietokantakyselyn suoritustasoa luopumatta abstraktion tarjoamista hyödyistä. Kyselyvälimuistitoteutus on liitetty Rails-alustan seuraavaan 4.0-versioon, jonka virallinen julkaisu tapahtuu lähiaikoina. Katso alkuperäinen tiedote (eng.) täältä.

Luotu

15.05.2013 - 15:38

Uusi sivusto!

TÄMÄ ON TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN OSASTON VANHA SIVUSTO

Tietojenkäsittelytieteen osaston uudet sivut sijaitsevat www.helsinki.fi-palvelimella.

Osoite cs.helsinki.fi ohjautuu nyt uudelle palvelimelle. Tätä osoitetta voidaan edelleen käyttää osaston www-osoitteena. Vanha sivusto löytyy paikasta cs.helsinki.fi/pre2018.

 

Uusien professorien tervetuliaisluennot ke 29.11. klo 14 - 18

Tietojenkäsittelytieteen uudet professorit esittelevät tieteenalansa ja tutkimuksensa tärkeimmät kysymykset 20 minuutissa.
Luennot järjestetään päärakennuksessa keskiviikkona 29.11. klo 14.00 alkaen.

sali 6 uusi puoli, 3. krs

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Esko Ukkonen esittelee lyhyesti Pan Huin.

14.15 Pan Hui: MOBILE AUGMENTED REALITY: BLESSING OR CURSE?

Tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää 50 vuotta

#uhcs50

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään torstaina 31.8.2017 klo 13-18 juhlaseminaari yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (Unioninkatu 34).

uhcs50.cs.helsinki.fi