Hypoteesikokoelmien oppiminen

Tapahtuman tyyppi: 
Luento

Julkinen opetusnäyte tietojenkäsittelytieteen professuuria (älykkäät järjestelmät):

Tapio Elomaa: Hypoteesikokoelmien oppiminen.

Abstrakti:

Kurssin Tekoäly (kevään 2009 toteutuksen) luentoviikolla 10 käsittelemme
muun muassa hypoteesikokoelmien oppimista. Yhden ainoan hypoteesin
oppimisen sijaan voi olla hyödyllisempää oppia joukko hypoteeseja, jotka
päättävät yhdessä keskenään uuden tapauksen luokittelusta esimerkiksi
äänestämällä. Erityisesti tarkastelemme kahta meta-algoritmia: oppimisen
tehostaminen (boosting) ja hypoteesien pussittaminen (bagging).
 

 

Aika: 
07.06.2010 - 14:15 - 15:45
Luennoija: 
Tapio Elomaa (Tampereen teknillinen yliopisto)
Paikka: 
Exactum B222
19.11.2013 - 19:30 Webmaster
01.06.2010 - 14:55 Webmaster