Oppimateriaalin copyright © Arto Wikla. Oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

Ohjelmoinnin perusopetustani Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella

(Muutettu viimeksi 9.8.2011)

581325-0 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op (3 ov)

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen kurssi. Sen laajuus on 5 opintopistettä. Kurssilla perehdytään ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Sisältöä ovat mm. tietokone ja ohjelma, algoritmi ja sen tila, Java, sijoitus ja lausekkeet, tulostus ja syöttö, ehdollisuus, metodit ja niiden parametrit, luokat ja oliot abstraktin tietotyypin toteuttamisessa, taulukot. Opiskelijalta ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista. Ohjelmointikielenä on Java. Normaalisti opiskelija suorittaa tämän kurssin jälkeen välittömästi kurssin Java-ohjelmointi, 4 op.

582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi, 4 op
nimi oli Java-ohjelmointi ennen syksyä 2008

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen kurssi. Laajuus on 4 opintopistettä. Kurssilla perehdytään Java-ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei tällä kurssilla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoitteena on, että kurssin kunnollisesti suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota.

Scala-kielestä


Java and all Java-based marks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. University of Helsinki is independent of Sun Microsystems, Inc.
Muita www-sivujani:
Homepage / Music page / Suomisivu