J.V. Snellman -palkinto: ehdotuksia pyydetään 7.2. mennessä

Yliopistolaisilta pyydetään ehdotuksia J.V. Snellman -palkinnon saajaksi.
Palkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta
tieteellisen tiedon välittäjänä.  Palkintosumma on 6 000 euroa.

Palkittavan valinnassa annetaan painoa toiminnalle, joka on merkittävällä
tavalla edistänyt yliopistossa tehtävän tieteellisen työn ja yliopiston
kannalta keskeisten päämäärien tunnetuksi tulemista.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1981 yliopiston vuosipäivänä.
Päätöksen palkittavasta tekee yliopiston rehtori yliopistolaisilta
tulleiden ehdotusten perusteella.

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen viimeistään torstaina 7.2.2013 joko
sähköpostitse hannamaija.helander@helsinki.fi tai sisäpostissa
osoitteeseen Hannamaija Helander, viestintä ja yhteiskuntasuhteet
-yksikkö,  PL 33 (Fabianinkatu 18).

Pyydän,että välitätte tätä viestiä omassa organisaatiossanne, kiitos. Aihe

on esillä myös Flammassa ja Almassa, sillä kaikki yliopistolaiset voivat
tehdä ehdotuksia.

Aiemmat J. V. Snellman -palkitut

1981 professori J. Johan Lindberg
1982 dosentti Aune Jääskinen
1983 professori Lauri Saxén
1984 professori Erik Tavaststjerna
1985 dosentti Heikki Oja
1986 professori Ilkka Niiniluoto
1987 professori Jorma K. Miettinen
1988 LKT Sirkka-Liisa Valle
1989 dosentti Hannu I. Miettinen
1990 professori Matti Klinge
1991 professori Heikki Ylikangas
1992 professori Jorma Palo
1993 professori Kalevi Rikkinen
1994 apulaisprofessori Harri Westermarck
1995 professori Elina Haavio-Mannila
1996 professori Simo Parpola
1997 professori Eero Tarasti
1998 FK Erkki Lyytikäinen
1999 FM Sinikka Larsen
2000 professori Riitta Jallinoja
2001 professori Paavo Castrén
2002 VTT Teija Tiilikainen
2003 VTM Jan Rydman
2004 professori Martti Lehtinen
2005 professori Jaakko Hämeen-Anttila
2006 professori Päivi Setälä
2007 professori Kari Enqvist
2008 professori Liisa Keltikangas-Järvinen
2009 Luonnontieteellinen museo
2010 professori Maija Aksela (LUMA-keskus)
2011 professori Teivo Teivainen
2012 professori Jari Niemelä

17.01.2013 - 15:45 Marina Kurtén
17.01.2013 - 15:39 Marina Kurtén