Graafinen tietojenkäsittely

58074
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Yleiskuva kuvien tuottamisesta tietokoneella: 2- ja 3-ulotteiset esitysmuodot ja muunnokset, rasterointi, ikkunointi ja rajaus, piilopinnat, värimallit, valaistus, pintakuviointi, varjot, mallinnusmenetelmät, animointi, tosiaikaisuus.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
1996 kesä -05.06. Suomi