Kolme käsitettä: informaatio

581286
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Kurssi on johdatus informaatioteoriaan erityisesti tietojenkäsittelytieteellisten sovellusten kannalta. Kurssilla ei ole tavanomaisia laskuharjoituksia eikä kurssikoetta vaan se suoritetaan harjoitustöinä, jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja sekä aihepiiriin liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia. Osa harjoitustöistä tehdään ryhmissä. Kurssin luennot pidetään ensimmäisellä periodilla, harjoitustehtäviä on molemmilla periodeilla. Ei erilliskoetta.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2007 syksy 05.09-30.05. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ke 13-16 B222 Teemu Roos 05.09.2007-10.10.2007
Ke 15-16 B222 Teemu Roos 31.10.2007-05.12.2007

Kurssilla ei ole laskuharjoitusryhmiä, mutta kurssiin sisältyy harjoitustöitä,

jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja, sekä aihepiiriin

liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia.