Tietokoneen toiminta (itseopiskelu)

581305
5
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Kurssilla perehdytään tietokoneohjelman suoritukseen, tietokonelaitteiston komponentteihin sekä laitteiston ja käyttöjärjestelmän luomaan ohjelman suoritusympäristöön. Esitiedot: Ohjelmoinnin perusteet. Syksyn monimuotokurssi sisältää verkkoluentoja, kertausluentoja, harjoitustehtäviä ja Tito-Trainer tehtävien tekemistä sekä Tito-pajassa että itsenäisesti. Kevään itseopiskelukurssi tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisellä opiskelulla, vaikka kurssiin sisältyy aloitusluento ja viikottaiset harjoitustilaisuudet. Itsenäinen opiskelu tehdään oppikirjan, verkkoluentojen ja TitoTrainerin avulla. Kurssikirja: Stallings W.: Computer Organization and Architecture (9th ed.), Pearson, 2013.

Koe

12.05.2017 09.00 A111 ja CK112
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2017 kevät 13.03-05.05. 4-4 Suomi Teemu Kerola

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 9-11 B123 Teemu Kerola 13.03.2017-13.03.2017

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 16-18 B221 Heikki Korhola 15.03.2017—15.03.2017
Ke 16-18 D122 Heikki Korhola 22.03.2017—12.04.2017
Ke 16-18 D122 Heikki Korhola 26.04.2017—03.05.2017
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Pe 12-14 BK107 Heikki Korhola 17.03.2017—17.03.2017
Pe 12-14 B222 Heikki Korhola 24.03.2017—07.04.2017
Pe 12-14 B222 Heikki Korhola 21.04.2017—05.05.2017
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 14-16 D123 30.03.2017—06.04.2017
To 14-16 D123 20.04.2017—04.05.2017

Ilmoittautuminen tälle kurssille alkaa tiistaina 14.2. klo 9.00.

Registration for this course starts on Tuesday 14th of February at 9.00.

Information for international students

This guided independent study course is currently offered in this form only in Finnish, because most of the course study material is only in Finnish. Sorry. 

If you want to study this course independently in English, please contact the lecturer.

Yleistä

Kurssi on laskuharjoituksin ohjattu itseopiskelukurssi. Siihen liittyy vain yksi luento (aloitusluento) ensimmäisellä kurssiviikolla. Muut luennot ovat itseopiskeluun tarkoitettuja verkkoluentoja.

Tiedotteet ja huomautukset

Kurssin aikana tulevat tiedotteet julkaistaan tässä kohtaa. 

26.5.2017  Kurssikulustelun ja koko kurssin arvostelu on valmistunut. Tulokset näkyvät Tiklissä ja mallivastaukset Aikataulu-sivulla.

8.5.2017 Minikoe 3 arvostelu on valmistunut. Tulokset näkyvät Tiklissä ja mallivastaukset Aikataulu-sivulla.

5.5.2017 Korhola oli sairastunut eikä voinut saapua titopajoihin 28.4.2017 ja 5.5.2017. Jos teillä on jotain kysymyksiä TitoTraineriin liittyen, niin tulkaa kysymään minulta (Teemu Kerola, D220) perjantaina 5.5.2017 klo 12-16.  ​

1.5.2017 Minikoe 2 arvostelu on valmistunut. Tulokset näkyvät Tiklissä ja mallivastaukset Aikataulu-sivulla.

 

11.4.2017 Heikki Korhola ohjaa ylimääräiset titopajat perjantaisin 28.4.2017 ja 5.5.2017 ​klo 10-12 (B221).

11.4.2017 Minikoe 1 arvostelu on valmistunut. Tulokset näkyvät Tiklissä ja mallivastaukset Aikataulu-sivulla.  

24.3.2017 Ensimmäisissä harjoituksissa oli paikalla yli 100 opiskelijaa. Tämän vuoksi on luotu uusi harjoitusryhmä  (to 14-16, D123). Kuka tahansa opiskelija voi vaihtaa tuohon ryhmään. Ilmoittakaa ryhmän vaihdosta ohjaajalle harjoitustilaisuudessa ja pyytäkää häntä kirjaamaan teidät sinne.

15.3.2017 Jonotuslistan koko on kasvatettu 999:ään. Nyt kaikki halukkaat kurssille osallistujat voivat ilmoittautua, ainakin jonoon!

Kurssille on ilmoittautunut 200 opiskelijaa. Aikaisemman kokemuksen mukaan heistä suuri osa ei osallistu. Viime vuonna kokeisiin osallistui yhteensä 100 opiskelijaa, joista 54 pääsi läpi. Katsotaan ensi viikon harjoitusten perusteella, kuinka paljon osallistujia oikeasti on mukana. 

Aloitusluennoilla 13.3.2017 oli vain 70 opiskelijaa. Luultavaa sen perusteella on, että nuo kaksi harjoitusryhmää riittävät. Jonossa olijat, menkää siihen ryhmään mikä teille paremmin sopii ja pyytäkää assistenttia siirtämään teidät myös kyseiseen ryhmään.

14.2.2017 Aloitusluennon kalvokopiot ja ensimmäiset harjoitustehtävät tulevat aikataulusivulle ennen kurssin alkua. 

Kurssin suorittaminen

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisellä opiskelulla. Oppimateriaaleina ovat oppikirjan, verkkoluennot, kertaustehtävät, Titokone ja TitoTrainer. Kurssiin sisältyy ensimmäisellä viikolla pajaohjausta ja sen jälkeen viikottaiset harjoitustilaisuudet, joissa käydään läpi sen viikon tehtävät. Kurssilla edellytetään opiskelijalta jämäkkää oma-aloitteisuutta ja aikatauluttamista, jotta verkkoluentojen seuraaminen tahdistuu viikkoaikataulun mukaisesti. 

Kurssin aikana järjestetään kolme suppeata (45 min, á 10p) minikoetta, joiden koealue on koetta edeltävät kurssin asiat ja harjoitukset. Neljäs minikoe (10p) on kurssikokeen yhteydessä (tehtävä 4). Kolme ensimmäistä minikoetta voi uusia kurssikokeen yhteydessä. Neljännen minikokeen ja koko kurssikokeen voi uusia uusintakokeessa (kurssin jälkeen seuraava erilliskoe). Minikokeisiin ei siis ole pakko osallistua  kurssin voi suorittaa myös pelkällä kurssikokeella (40p). Vastaavasti kurssikokeessa ei tarvitse vastata kysymyksiin 1-3, jos opiskelija on jo osallistunut minikokeisiin 1-3. 

Kokeet kirjataan kurssikirjanpitoon (näkyy mm. Tiklissä) seuraavasti:

  • Minikokeet 1-3 kirjataan kokeina 1-3
  • Kurssikokeen tehtävät 1-4 kirjataan kokeina 5-8
    • Minikokeiden 1-3 uusintakokeet ovat kurssikokeen tehtävät 1-3, ja ne kirjataan kokeina 5-7
    • Minikoe 4 on kurssikokeen tehtävä 4, ja se kirjataan kokeena 8
  • Minikokeen 4 uusintakuulustelu (erilliskoe kesäkuussa) kirjataan kokeena 4

Kurssin arvosanaan vaikuttavat kokeiden (40 p) lisäksi itsenäisesti tehdyt TitoTrainer tehtävät (12 p) ja harjoituksiin osallistuminen  (8 p). Kurssin läpipääsyyn vaaditaan kokeesta (kokeista) vähintään 20p, TitoTrainer tehtävistä vähintään 1p ja yhteensä vähintään 30p. Arvosanaan vaikuttavat TitoTrainer tehtävät tulee tehdä ennen kurssikuulustelua.

Harjoitustehtävistä maksimipisteet saa kun harjoitustehtäväpisteitä on noin 5/6 maksimista. Muut pisteet tulevat suunnilleen lineaarisesti sen mukaan.
Esimerkiksi, jos maksimipisteet on 27, niin 1 arvosanapisteen saa 3 htp:llä ja 8 arvosanapistettä 23 htp:llä.

TitoTrainer tehtävistä arvosanapisteitä saa lineaarisesti, aina yhden arvosanapisteen per 3.5 tehtyä tehtävää (max 12 pistettä).
Yhden pisteen saa 3 tehtävällä ja 12 pistettä 42 tehtävällä.

Kirjallisuus ja materiaali

Stallings W.: Computer Organization and Architecture (9th ed.), Pearson 2013.

                  Luvut 1-2, 3-3.2, 4.1, 5-5.2, 6-6.1, 7-7.5, 8-8.2, 10-10.2, 10.4, 12, 13.1, 14.1-3
                  Liitteet B.2 ja B.3.

                  Verkkokirja (9th ed, rajattomasti lukijoita, voi käyttää myös yliopiston domainin ulkopuolelta)

                       Helka (klikkaa ensimmäistä linkkiä kohdassa "Verkko-osoite:")    -- ongelmia lisenssoinnin kanssa!

                       BookNavigator ( text book in web, read online)                   -- problems with licensing!

                 (Voi käyttää myös aikaisempaa painosta (8th ed.), Pearson 2010.0
                        
Luvut 1-2, 3-3.1, 4.1, 5-5.2, 6-6.1, 7-7.5, 8-8.2, 9-9.2, 9.4, 10, 11.1, 12.1-3
                        Liitteet B.2 ja B.3.)

                 (Voi käyttää myös uusinta painosta (10th ed.), Pearson 2016.
  
                     Luvut 1-2, 3-3.1, 4.1, 5-5.2, 6-6.1, 7-7.5, 8-8.2, 9-9.2, 9.4, 10, 11.1, 12.1-3
                       Liitteet B.2 ja B.3.)

                  Verkkoversio:  CourseSmart, £37.00 (17.2.2014)

Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, 6th International Ed, Pearson, 2013.   
                        Luku 4.2
                       (Voi käyttää myös aikaisempaa painosta (5th ed.), Pearson 2010: Luku 4.2)

Verkkoluennot: Itseopiskeluun suunniteltu verkkomateriaali, jonka läpikäynti muistuttaa luennolla oppimista.

Luentokalvot: Katso edellisen normaalin luentokurssin luentokalvoja. Niissä on paljon samaa materiaalia kuin verkkoluennoissa, mutta opettava teksti/puhe puuttuu.

Titokone:  Ohjelmisto, jonka avulla voidaan kääntää ja suorittaa symbolisella konekielellä kirjoitettuja ohjelmia opetuskäyttöä varten suunnitellulle ttk-91 tietokoneelle. Ohjelmistoon sisältyy ohjelmistonkehitysympäristö, suorituksen simulaattori ja suorituksen animaattori.

TitoTrainer: Ohjelmisto, jonka avulla voidaan automaattisesti tarkistaa tehtäväksi annettujen Titokone-ohjelmien oikeellisuus.
 

Muut viitteet

Lyhyt osittainen johdatus C-kielen perusteiden alkeisiin, Heikki Korhola, 6.4.2016

Merkit ja koodaukset, Jukka Korpela, TTYO. Link ok 1.2.2013.

ISO Latin 9 as compared with ISO Latin 1, Jukka Korpela, TTYO. Link ok 1.2.2013.

The Java Virtual Machine Specification, Java SE 7 Edition, Tim Lindholm, Frank Yellin, Gilad Bracha, Alex Buckley, Oracle America Inc, 28.2.2013. Link ok 23.10.2013.

IEEE-754 Analysis, Christopher Vickery, Computer Science Department at Queens College of CUNY (The City University of New York). Link ok 24.2.2016.

Number System Conversion Tool, Chaya Gurwitz, Department of Computer and Information Science Brooklyn College. Link ok 1.2.2013.

Käyttöjärjestelmäkurssin sanasto Englanti-Suomi  (Teemu Kerola) - jos jotain puuttuu, kertokaa minulle.