58160

Ohjelmoinnin harjoitustyö
Övningsarbete i programmering
Programming Project
58160
5
Ohjelmistojärjestelmät
Perusopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat ohjelmointityöskentelyä suunnittelemalla, toteuttamalla, testaamalla ja dokumentoimalla oman suorituskelpoisen ohjelman. Opiskelijat myös esittelevät tekemiään ohjelmointiratkaisujaan toisilleen. Työn valmiiksi saaminen edellyttää, että opiskelijat täydentävät oma-aloitteisesti tietojaan ja taitojaan verkosta löytyvällä ohjelmointimateriaalilla. Esitiedot: Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java-ohjelmointi) ja Ohjelmistojen mallintaminen (Ohjelmistotekniikan menetelmät).

Toistuminen

Vuosittain periodissa 1
Vuosittain periodissa 2
Vuosittain periodissa 3
Vuosittain periodissa 4
Vuosittain kesällä

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut