Tietorakenteiden harjoitustyö (loppukesä)

58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2009 kesä 20.07-27.08. Suomi

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ma 15-18 C220 Juhana Laurinharju 20.07.2009—20.07.2009
Ke 15-18 A319 Juhana Laurinharju 20.07.2009—26.08.2009
Ma 15-18 A319 Juhana Laurinharju 20.07.2009—26.08.2009
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 15-18 A219 Tomi Jylhä-Ollila 21.07.2009—27.08.2009
Ti 15-18 A219 Tomi Jylhä-Ollila 21.07.2009—27.08.2009