Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi II)

58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2015 syksy 26.10-11.12. 2-2 Suomi Tomi Pasanen

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 16-18 B222 Mikko Kumara 27.10.2015—27.10.2015 Aloitustilaisuus TI 27.10. 16-18 B222 on kaikille pakollinen!

Ilmoittautuminen tälle kurssille alkaa tiistaina 6.10. klo 9.00.

Yleistä

Kurssisivut löytyvät täältä: https://github.com/TiraLabra/2015-syksy-periodi2/wiki