Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi I)

58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2016 syksy 06.09-21.10. 1-1 Suomi Jyrki Kivinen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 16-18 D122 Jyrki Kivinen 06.09.2016-06.09.2016
Ti 10-18 B119 Jyrki Kivinen 18.10.2016-18.10.2016

Aloitustilaisuus TI 6.9. 16-18 D122 on kaikille pakollinen!

Ohjaaja Noora Imberg.

Yleistä

Aloitusluennon pitää ja harjoitustyöt ohjaa Noora Imberg.  Kaikki harjoitustyöhön liittyvät kysymykset kannattaa osoittaa suoraan hänelle.

 

Kurssisivu: https://github.com/TiraLabra/2016-syksy-periodi1/wiki