Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi IV)

58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2017 kevät 13.03-07.05. 4-4 Suomi Jyrki Kivinen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ke 16-18 C220 Jyrki Kivinen 15.03.2017-15.03.2017

Ilmoittautuminen tälle kurssille alkaa tiistaina 14.2. klo 9.00.

Registration for this course starts on Tuesday 14th of February at 9.00.