Laskennan mallit

582206
8
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Laskentaongelmien matemaattinen määrittely. Automaatit, formaalit kielet ja kieliopit. Algoritmikäsitteen formalisointi. Ratkeavuus. Esitiedot: Tietorakenteet-kurssin suoritus (tai esitietokoe). Huom: Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Kurssikirja: Sipser M.: Introduction to the Theory of Computation (2nd ed.), Thomson Course Technology, 2006.

Koe

27.10.2016 16.00 A111, B123
22.12.2016 17.00 A111, B123
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2016 syksy 06.09-16.12. 1-2 Suomi Jyrki Kivinen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 14-16 A111 Jyrki Kivinen 07.09.2016-19.10.2016
Ke 12-14 A111 Jyrki Kivinen 07.09.2016-07.09.2016
Ke 12-14 A111 Jyrki Kivinen 21.09.2016-19.10.2016
Ma 14-16 A111 Jyrki Kivinen 31.10.2016-14.12.2016
Ke 12-14 A111 Jyrki Kivinen 31.10.2016-14.12.2016

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 10-12 C222 Hannu Kärnä 05.09.2016—21.10.2016
Ti 10-12 D122 Hannu Kärnä 31.10.2016—16.12.2016
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 10-12 D122 Jyrki Kivinen 05.09.2016—21.10.2016
Ke 10-12 B120 Jyrki Kivinen 31.10.2016—16.12.2016
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 10-12 C222 Hannu Kärnä 05.09.2016—21.10.2016
To 10-12 C222 Hannu Kärnä 31.10.2016—16.12.2016
Group: 4
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Pe 10-12 D122 Hannu Kärnä 05.09.2016—21.10.2016
Pe 10-12 D122 Hannu Kärnä 31.10.2016—16.12.2016
Group: 5
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 16-18 B120 Hannu Kärnä 05.09.2016—21.10.2016
Ti 16-18 B120 Hannu Kärnä 31.10.2016—16.12.2016

Harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Harjoitusryhmät pidetään pajassa, jossa tehtävät ratkotaan yhdessä muiden opiskelijoiden sekä ohjaajien kanssa.

Non finnish students, contact the lecturer Jyrki Kivinen before hand.

Yleistä

Ajankohtaista

Vaikka kurssi-ilmoittautumisessa ilmoittaudutaan johonkin yksittäiseen harjoitusryhmään, harjoituksia ohjataan pajamuotoisesti ja ohjaukseen saa osallistua minä tahansa ohjausaikana välittämättä siitä, mihin ryhmään on ilmoittautunut.

Kurssin Moodle-alue on avattu. Luentomateriaali, laskuharjoitustehtävät ja ajankohtaiset tiedotteet tulevat ensisijaisesti Moodleen, ja Moodlea käytetään myös laskuharjoitusten palautukseen, joten sen seuraaminen on välttämätöntä.

 

Luento- ja koeaikataulu (TÄRKEÄÄ)

Kurssi kestää koko syyslukukauden (periodit I ja II). Opetusohjelmaan on merkitty viikoittain kaksi luentoa (ma 14–16 ja ke 12–14). Näistä kuitenkin vain maanantaisin pidetään normaaleja luentoja, joiden aikana siis käydään läpi kurssin aihealueet järjestyksessä alusta loppuun.  (Poikkeuksena tästä oli ensimmäinen luentoviikko, jolloin yliopiston avajaisten takia ei ollut luentoa maanantaina.)

Keskiviikon luentoajoista neljä (kummankin periodin opetusviikolla 4 ja 7) on varattu välikokeille:

 1. ke 28.9. klo 12–14
 2. ke 19.10. klo 12–14
 3. ke 23.11. klo 12–14
 4. ke 14.12. klo 12–14.

Välikokeisiin osallistuminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista: ne voi korvata koeaikataulun mukaisilla kurssikokeilla.  Katso tarkemmin alta kohdasta Kurssin suorittaminen.  Kurssikokeiden ajankohta on syytä tarkistaa vähän ennen koetta laitoksen verkkosivulta, jossa on aina ajantasaiset tiedot tenttitilaisuuksista.

Muina keskiviikkoina käsitellään tarpeen mukaan esim.

 • opiskelijoiden ehdottamia aiheita
 • pajaohjauksessa havaittuja ongelmakohtia
 • kurssin koealueeseen kuulumattomia taustoja, lisätietoja, teknisiä yksityiskohtia tms. jotka ovat kiinnostavia tai hyödyllisiä aihepiirin syvemmässä ymmärtämisessä.

Kaikkina keskiviikkoina ei ole luentoa.  Niistä ilmoitetaan erikseen etukäteen.

Yhteenveto:

 • Varaa kalenteriisi em. neljä välikoeaikaa, mutta jos et pääse niihin, voit sen sijaan mennä kurssikokeeseen tenttiviikolla.
 • Tule luennolle joka maanantai, jos koet luennot hyödyllisiksi.
 • Seuraa tältä sivulta ilmoituksia mahdollisista keskiviikkoluennoista ja tule paikalle, jos on kysyttävää tai aihe vaikuttaa kiinnostavalta.

 

Kurssin suorittaminen

Syksyn luentokurssin suorituksessa on kolme komponenttia, joista voi saada yhteensä 60 pistettä:

 1. välikokeet 1 ja 2, tai vaihtoehtoisesti ensimmäinen kurssikoe: 24 pistettä (jos osallistuu sekä välikokeisiin että kurssikokeeseen, parempi vaihtoehto jää voimaan)
 2. välikokeet 3 ja 4, tai vaihtoehtoisesti toinen kurssikoe: 24 pistettä (taas parempi vaihtoehto jää voimaan)
 3. laskuharjoitukset: 12 pistettä.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että sekä kokeista yhteensä pitää saada vähintään 24 pistettä.  Muuten arvostelu on asteikolla 1-5 siten, että arvosanan 1 saa noin 30 pisteellä ja arvosanan 5 noin 50 pisteellä.  Pisterajoja voidaan tarvittaessa hieman säätää.

Laskuharjoitusten ohjaus järjestetään pajamuotoisesti.  Pisteiden saaminen laskuharjoituksista edellyttää tehtävien palauttamista kirjallisesti.  Palautetut tehtävät tarkastetaan kevyesti ja pisteytetään, mutta niistä ei anneta tarkempaa kirjallista palautetta.  Palautetta voi pyytää pajassa.  Tarkemmat ohjeet laskuharjoituksista tulevat kurssin Moodle-sivulle.  Periaate on, että maanantain luennon jälkeen julkistetaan siihen liittyvät tehtävät, joita käsitellään sen viikon pajassa ja joiden kirjallisen palautuksen määräaika on seuraava maanantaiaamu.

Kurssin voi suorittaa myös erilliskokeella, jolloin koko kurssisuoritus muodostuu yhdestä kokeesta.  Erilliskokeita järjestetään laitoksen normaalin aikataulun mukaan kerran tai kaksi lukukaudessa.  Erilliskokeen koealue ja tehtävätyypit ovat samat kuin luentokurssin kokeissa, mutta muuten tämä sivu on kirjoitettu lähinnä luentokurssille osallistujia varten.

 

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssi perustuu oppikirjaan

Kirjasta käsitellään luvut 1-4 melko tarkasti ja luvut 5 ja 7 osittain.  Opiskelijoilla oletetaan olevan kirja käytössään.

Myös kirjan toinen painos kelpaa hyvin.  Erot uusimpaan painokseen verrattuna eivät ole kurssin kannalta oleellisia.

Kirjan ensimmäinen painos esittää kurssin asiat hyvin ja luentojen kanssa yhteensopivasti ja on sikäli edelleen täysin käyttökelpoinen, mutta siitä puuttuu esim. harjoitustehtävien malliratkaisuja.

Kurssikirjaan perustuva luentomateriaali ilmestyy kurssin Moodle-sivulle kurssin edetessä.  Se noudattaa pääosin kurssin aiempia luennointikertoja.

Myös laskuharjoitustehtävät ja muu vastaava materiaali ilmestyvät ensisijaisesti Moodleen.

Muu materiaali

Aihepiiristä on kirjoitettu lukuisia hyviä oppikirjoja, joita voi käyttää varsinaisen kurssimateriaalin tukena. Suositeltavia ovat esim.

 • John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation.
 • Harry R. Lewis, Christos H. Papadimitriou: Elements of the Theory of Computation.

Muuta materiaalia löytyy verkosta hakemalla em. kirjojen otsikossa esiintyviä sanoja.