582668

Merkkijonomenetelmien harjoitustyö
Projekt i sträng bearbetning algoritmerna
Project in String Processing Algorithms
582668
2
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Implementation and experimental comparison of string processing algorithms, and presentation of the results.

Toistuminen

Vuosittain periodissa 3

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut