eHealth-tutkimusseminaari

58313110
3
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Sähköinen terveydenhuolto (eHealth) on verrattain uusi käsite eikä sillä ole vielä vakiintunutta tulkintaa. Melko usein se tulkitaan tarkoittavan terveydenhuoltoon liittyvää informatiikkaa (health informatics, health care informatics), tai käsite on usein myös rajattu tarkoittamaan Internetin käyttöön perustuvia terveydenhuollon sovelluksia. Seminaarissa käsite eHealth rajataan kattamaan nämä molemmat tulkinnat. Seminaarin osallistujilta edellytetään kurssin Health Informatics suoritus tai vastaavat tiedot. Siten seminaariesitelmien aiheet liittyvät kurssilla käsiteltyjen asioiden syvällisempään tarkasteluun tai uusien aihepiirien tarkasteluihin. Myös suomalaisittain ajankohtaiset aiheet pyritään saamaan seminaarin ohjelmaan. Yksi seminaarin tavoitteista on edistää aihepiirin tutkimusta laitoksella antamalla valmiuksia alan tutkimukseen ja verkostoitumiseen.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2013 kevät 15.01-12.04. 3-3 Suomi Juha Puustjärvi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 8-12 C220 Juha Puustjärvi 15.01.2013-19.02.2013